Ekonomistyrning - Att styra mot lönsamhet och tillväxt

Ekonomistyrning - Att styra mot lönsamhet och tillväxt

Syftet med ekonomistyrning är inte att kunna beräkna mängder av nyckeltal, utan att förstå hur just detta företag ska bli lönsamt och ekonomiskt stabilt. I denna kurs koncentrerar vi oss på hur företag ska kunna skapa lönsam, stabil och kontrollerad tillväxt. Vi sammanför flera olika aspekter på företagets ekonomi och försöker därmed skapa en helhetsbild.

I kursen ”Ekonomistyrning – Att styra mot lönsamhet och tillväxt” försöker vi se praktiskt på ekonomistyrningen och visar hur man kan resonera kring företagets drift och ekonomi. I materialet finns exempel och arbetsuppgifter. Om du driver ditt eget företag eller är redovisningskonsult kommer du att känna igen dig. Prova direkt på ditt eget företag eller om du jobbar med redovisning som konsult på ett kundföretag.

Vi tar även upp problemen med att analysera företag som drivs som handelsbolag och enskild firma, något som ställer ytterligare krav på analys och bearbetning.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ekonomistyrning?
 • Omsättning och lönsamhet
 • Utan redovisning - ingen ekonomistyrning
 • Tillväxt
 • Värdekedjan
 • Förädlingsvärdet
 • Bättre lönsamhet
 • Pris och volymförändringar - exempel
 • Likviditet och Soliditet
 • Håll ordning på tillgångarna
 • Investeringar
 • Kassaflödesanalysen
 • Enskild firma och handelsbolag
 • I kursmaterialet ingår ett antal arbetsuppgifter

Ur kursinnehållet:

 • Vad är ekonomistyrning?
 • Omsättning och lönsamhet
 • Utan redovisning - ingen ekonomistyrning
 • Tillväxt
 • Värdekedjan
 • Förädlingsvärdet
 • Bättre lönsamhet
 • Pris och volymförändringar - exempel
 • Likviditet och Soliditet
 • Håll ordning på tillgångarna
 • Investeringar
 • Kassaflödesanalysen
 • Enskild firma och handelsbolag
 • I kursmaterialet ingår ett antal arbetsuppgifter

Målgrupp

Egna företagare, bankanställda och redovisningskonsulter har omedelbar nytta av innehållet. Du behöver ha grundläggande kunskaper i företagsekonomi och redovisning för att ha mest nytta av innehållet..

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen ha fått bättre förståelse för hur man praktiskt arbetar med fretagets ekonomi för att styra mot lönsam tillväxt.

Förkunskaper

Den som har kunskaper i företagsekonomi och redovisning kan snabbt tillgodogöra sig kursen och hitta många exempel som enkelt kan tillämpas.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgfterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 6 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.