Grundläggande analys och ekonomistyrning

Grundläggande analys och ekonomistyrning

I denna kurs koncentrerar vi oss på att förstå vad redovisningen berättar för oss genom olika rapporter och nyckeltal.

Vi driver företaget för att åstadkomma något av värde för oss själva och våra intressenter. Vi vill att företag ska vara lönsamma och stabila och en trygg investering. Oavsett om vår investering består av pengar eller arbetsinsats.

I kursen ”Grundläggande analys och ekonomistyrning” visar vi, på en grundläggande nivå och steg för steg, hur man kan resonera kring olika signaler som redovisningen ger oss och hur vi använder dessa för att fatta beslut kring drift och ekonomi.

Vi har enkla exempel och modeller som du kan tillämpa direkt på ditt eget företag eller företag som du sköter redovisningen åt.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande ekonomibegrepp – en repetition
 • Kostnad / Intäkt analys (K/I-analys) centralt för lönsamhet
 • Ekonomirapporter - hjälper dig styra företaget
 • Balansräkning och resultaträkning
 • Sträva efter jämförelsetal som är representativa
 • Nyckeltal – nivåer och trender
 • Nyckeltal – öppnar nya perspektiv
 • Standardnyckeltal
 • Kapitalbindning - kapitalutnyttjande
 • Analys av anläggningstillgångar
 • Rörelsekapital
 • Analys av varulager
 • Analys av kundfordringar
 • Kortfristiga skulders del i rörelsekapitalet
 • Betalningsförmåga
 • Kassalikviditet
 • Soliditet
 • Lönsamhet. Gör vi vinst på det vi säljer?
 • Bruttovinst
 • Rörelseresultat
 • Årets resultat
 • Lönsamhet i relation till totalt kapital och eget kapital
 • Kapitalet ska arbeta effektivt
 • Avkastning på kapitalet
 • Räntabilitet på totalt kapital = Rt
 • Räntabilitet på eget kapital = Re
 • Förädlingsvärdet
 • Bättre lönsamhet
 • Olika typer av kostnader
 • Kassaflöde – varifrån kommer pengarna och vart tar de vägen

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande ekonomibegrepp – en repetition
 • Kostnad / Intäkt analys (K/I-analys) centralt för lönsamhet
 • Ekonomirapporter - hjälper dig styra företaget
 • Balansräkning och resultaträkning
 • Sträva efter jämförelsetal som är representativa
 • Nyckeltal – nivåer och trender
 • Nyckeltal – öppnar nya perspektiv
 • Standardnyckeltal
 • Kapitalbindning - kapitalutnyttjande
 • Analys av anläggningstillgångar
 • Rörelsekapital
 • Analys av varulager
 • Analys av kundfordringar
 • Kortfristiga skulders del i rörelsekapitalet
 • Betalningsförmåga
 • Kassalikviditet
 • Soliditet
 • Lönsamhet. Gör vi vinst på det vi säljer?
 • Bruttovinst
 • Rörelseresultat
 • Årets resultat
 • Lönsamhet i relation till totalt kapital och eget kapital
 • Kapitalet ska arbeta effektivt
 • Avkastning på kapitalet
 • Räntabilitet på totalt kapital = Rt
 • Räntabilitet på eget kapital = Re
 • Förädlingsvärdet
 • Bättre lönsamhet
 • Olika typer av kostnader
 • Kassaflöde – varifrån kommer pengarna och vart tar de vägen

Målgrupp

Egna företagare, bankanställda och redovisningskonsulter har omedelbar nytta av innehållet. Du behöver ha grundläggande kunskaper i företagsekonomi och redovisning för att ha mest nytta av innehållet.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen kunna analysera ett företags ekonomi och utifrån detta avgöra trender och utveckling. Deltagaren ska också förstå hur ha olika beslut kan påverka ett företagslönsamhet och ställning på både kort och lång sikt.

Förkunskaper

Den som har grundläggande kunskaper i redovisning kan snabbt tillgodogöra sig kursen och hitta många exempel som enkelt kan tillämpas.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.