Alltid billigare med årsabonnemang

Balanced Scorecard och Strategy Map

Att hitta helheten som skapar långsiktig lönsamhet och tillväxt är en av företagandets stora utmaningar. En skicklig ekonomikonsult ställs dagligen inför denna utmaning. Konsulten måste kunna läsa av olika företag och branscher och se de möjligheter som de erbjuder. Att vara ekonomirådgivare är något av det svåraste man kan ge sig in i, men med bra verktyg underlättas arbetet betydligt.

Med hjälp av de relativt enkla modeller som vi diskuterar i denna kurs får man en teoretisk modell som även fungerar i praktiken. Man får också en modell för att presentera som underlättar i diskussionen med uppdragsgivaren.

Till kursen finns ett läsmaterial (på engelska) som ger en fördjupad insikt i ämnet.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbeta med företagsledning. Företagsledare och aktiva ägare, styrelseledamöter, personer som arbetar som konsulter inom ekonomi och företagande. Alla har direkt nytta av, och kan tillämpa, materialet.

Kursinnehåll:

 Balanced Scorecard
 Strategy Map
 Olika perspektiv på organisationen och samspelet mellan dessa
 Hur skapa långsiktig värdetillväxt
 Strategy Map som konsultverktyg
 Referensmaterial

 

Kursmål:

Deltagarna ska bättre förstå hur man skapar långsiktig värdetillväxt i företag och organisationer.

Förkunskaper:

Kunskap i företagsekonomi och företagsledning är en fördel men inget krav.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns gott om tid för eftertanke och repetition. Till kursen hör en dokumentation med föreläsningsbilder samt ett referensmaterial för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.


Kursavgift

1495.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 2 timmar inom företagsekonomi-företagsledning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera