Branschstrukturanalys

Branschstrukturanalys

Fem krafter som skapar strukturen och konkurrensen i branscher

Den som vill driva ett företag framgångsrikt måste förstå den struktur som skapar konkurrens i branschen. I den här kursen ägnar vi oss helt åt att diskutera hur man lägger upp sin analys av dessa krafter. Till kursen finns ett praktiskt material som kan användas i analysarbetet - både som egen företagare men också som ekonomikonsult.

Om du är ekonomikonsult så kommer du förr eller senare att ställas inför uppgiften att vägleda dina kunder i deras beslut. Då kommer du att ha mycket nytta av att ha gått den här kursen och av att ha lärt dig att använda materialet.

I väntan på det uppdraget är det inget som hindrar att du granskar ditt eget företag enligt samma modell. Resultatet tar man sedan med sig in i strategiarbetet och skapar nästa vinnarkoncept.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Krafterna som avgör ditt strategiska konkurrensläge
 • Konkurrensen bland befintliga företag
 • Hur agerar nya företag i förhållande till de etablerade?
 • Kan man konkurrera med något helt annat?
  • Substitut och komplement
 • Värdekedjan
  • Var befinner du dig?
  • Vem eller vilka har du tagit med i din värdekedja?

Ur kursinnehållet:

 • Krafterna som avgör ditt strategiska konkurrensläge
 • Konkurrensen bland befintliga företag
 • Hur agerar nya företag i förhållande till de etablerade?
 • Kan man konkurrera med något helt annat?
  • Substitut och komplement
 • Värdekedjan
  • Var befinner du dig?
  • Vem eller vilka har du tagit med i din värdekedja?

Målgrupp

Konsulter, företagsledare och styrelseledamöter vars uppgift det är att bidra till framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Personer som ska starta eget företag eller som idag driver eget. Personer som vill ha metoder och modeller för att analysera spelet i företagsekonomin.

Kursmål

Kursen ska ge bred förståelse av vad som skapar företagens omvärld och de krafter som skapar konkurrens i olika branscher.

Den ska ge en arbetsmodell som ekonomikonsulter kan använda i sitt arbete.

Förkunskaper

Deltagande kräver kunskaper i företagsekonomi och erfarenhet av hur företag verkar på en konkurrensutsatt marknad. Arbetsmaterialet ger möjlighet att i egen takt analysera och fundera.

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 1 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.