Räkenskapsanalys och verksamhetsstyrning Del 1

Räkenskapsanalys och verksamhetsstyrning Del 1

För att en finansiell rapport ska bli fullt användbar så måste den analyseras och tolkas. Man talar om "räkenskapsanalys" som är ett samlingsbegrepp för en rad aktiviteter i samband med analysen av en ekonomisk rapport.

Öka värdet av ekonomirapporten

Syftet med denna kurs är inte att beräkna en mängd kryptiska nyckeltal, utan att hitta modeller för att förstå hur företaget mår. Är det lönsamt och ekonomiskt stabilt? Hur utvecklas det jämfört med vad vi förväntade? Hur skiljer det sig mellan åren? Hur är läget i jämförelse med marknaden och våra konkurrenter eller kolleger? Frågorna är många och räkenskapsanalysen ger bra svar.

Skapa bra beslutsunderlag

Detta är en grundläggande kurs i räkenskapsanalys. Här går vi igenom de viktiga stegen som både externa och interna ekonomirapporter måste passera för att de över huvud taget ska kunna användas i en analyssituation. Om du är företagare eller redovisningskonsult så kan du direkt prova på ditt eget företag eller på ett kundföretag. Faktum är att redovisningskonsulten kan öka värdet på sitt eget arbete betydligt genom att jobba med analys av de finansiella rapporterna.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Förutsättningarna för räkenskapsanalys
 • Redovisningsprocessens tre steg
 • De finansiella rapporterna
 • Fyra viktiga arbetsmoment i räkenskapsanalysen
 • Justera och gruppera balansräkningen
 • Justera och gruppera resultaträkningen
 • Beräkna nyckeltalen
 • Tolka nyckeltal
 • Olika nivåer i resultaträkningen
 • Värdekedjan i olika branscher
 • Outsourcing och automatisering - hur påverkar det oss?
 • Förädlingsvärde - högt eller lågt - bra eller dåligt?
 • Rörelsekapitalanalys - ett mått på kapitalbindning
 • Ekonomiska nyckeltal och deras tillämpning

Ur kursinnehållet:

 • Förutsättningarna för räkenskapsanalys
 • Redovisningsprocessens tre steg
 • De finansiella rapporterna
 • Fyra viktiga arbetsmoment i räkenskapsanalysen
 • Justera och gruppera balansräkningen
 • Justera och gruppera resultaträkningen
 • Beräkna nyckeltalen
 • Tolka nyckeltal
 • Olika nivåer i resultaträkningen
 • Värdekedjan i olika branscher
 • Outsourcing och automatisering - hur påverkar det oss?
 • Förädlingsvärde - högt eller lågt - bra eller dåligt?
 • Rörelsekapitalanalys - ett mått på kapitalbindning
 • Ekonomiska nyckeltal och deras tillämpning

Målgrupp

Kursen vänder sig till egna företagare, redovisningskonsulter och alla som vill lära sig förstå företagsekonomi. Du behöver inte vara ekonomutbildad för att ha nytta av kursen, men grundläggande kunskaper i redovisning är en fördel.

Kursmål

Du får kunskap om de finansiella rapporternas struktur och uppbyggnad och kunskaper som gör dig i stånd att bedöma både lönsamhet och finansiell balans. Systemet med nyckeltal ger tydliga signaler som snabbt kan tolkas. För redovisningskonsulter, som ofta fungerar som det lilla företagets ekonomiavdelning, är denna kunskap användbar och något som kan vidarebefordras till kunden som därmed lättare tar till sig innehållet i de finansiella rapporterna.

Förkunskaper

Viss erfarenhet av företagande och grundläggande kunskaper i redovisning är att rekommendera, men inget krav. I en e-kurs har man gott om tid att stanna upp och tänka. Man kan backa och ta om när det känns befogat, så förkunskaper är inte ett måste.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 6 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.