Att studera online är effektivt

Affärsredovisningen - från grundnotering till bokslut och analys

Att ha kunniga redovisningsekonomer i företaget eller att anlita redovisningskonsulter brukar vara en säker investering om man vill ha kontroll på företagsekonomin.

Den här kursen Affärsredovisning - från grundnotering till bokslut och analys täcker in ämnet externredovisning brett. För den som har ambitionen att gå vidare och certifiera sina kunskaper fungerar kursen som en hjälp vid instudering av den obligatoriska kurslitteraturen. (se vidare under respektive kursblock här)

Kunskaper i redovisning är nyttigt i de flesta yrken. Att förstå de vanligaste ekonomirapporterna och hur man tolkar nyckeltal ökar chansen att fatta kloka beslut. Redovisningen är den enskilt viktigaste och mest användbara informationskällan för att förstå och leda ett företag.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig arbeta självständigt med ett företags bokföring och redovisning. Kursen är obligatorisk för den som ska genomföra något av våra kursblock inom redovisning för att tentera för certifikat (se vidare under respektive kursblock), men fungerar lika bra för den som på egen hand vill studera redovisning.

Om du arbetat med bokföring tidigare i begränsad omfattning eller med delar av företagets affärsredovisning kan kursen också fungera som en nyttig repetition och sammanfattning av ämnet externredovisning.

Kursinnehåll:

 Ekonomisk information grund för beslutsfattande
 Ekonomiska grundbegrepp
 Kontots funktioner, bokslut
 Löpande bokföring, periodisering, bokslut
 Redovisningens teoretiska utgångspunkter
 Lagar, normer, regler och praxis
 Affärens juridiska innebörd
 Moms, leverans, reklamation
 Kostnad sålda varor
 Kund- och leverantörsreskontra
 Personalkostnader
 Fastigheter
 Värdepapper
 Factoring och leasing
 Aktiebolagets skatter
 Årsbokslutets funktioner, lagar, teoretisk bakgrund
 Värdering av anläggningstillgångar
 Värdering av omsättningstillgångar
 Skulder - Lagar, regler, definitioner
 Avsättningar
 Obeskattad reserv - avskrivning över plan
 Obeskattad reserv - periodiseringsfond
 Årsredovisning i aktiebolag K2
 Företagsanalys, räkenskapsanalys, nyckeltal
 Kassaflödesanalys

Kursmål:

Kursdeltagaren ska med hjälp av föreläsningar, exempel och arbetsuppgifter få kunskaper i ämnet externredovisning för att på egen hand eller i grupp fördjupa sig i den kurslitteratur som rekommenderas till kursen. Målet är att förvärva kunskaper för att tentera för certifikat och för att efter lämplig praktik självständigt kunna sköta bokföring och redovisning i olika företag.

Kursen fungerar även självständigt för den som vill ha en bred genomgång av ämnet externredovisning.

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper om företagande.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har tolv månader på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. För dig som studerar för att tentera för certifikat, läs kursboken Den nya affärsredovisningen samt tillhörande övningsbok växelvis med kursavsnitten för bästa resultat. Kurslitteraturen beställer du själv (ingår ej i kursavgiften).

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg. För den som vill tentera för certifikat i något av redovisningsblocken är kursen obligatorisk.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 11 timmar inom Redovisning - grundläggande.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera