Affärsredovisningen - från grundnotering till bokslut och analys

Affärsredovisningen - från grundnotering till bokslut och analys

Att ha kunniga redovisningsekonomer i företaget eller att anlita redovisningskonsulter brukar vara en säker investering om man vill ha kontroll på företagsekonomin.

Den här kursen Affärsredovisning - från grundnotering till bokslut och analys täcker in ämnet externredovisning brett. För den som har ambitionen att gå vidare och certifiera sina kunskaper fungerar kursen som en hjälp vid instudering av den obligatoriska kurslitteraturen. (se vidare under respektive kursblock här)

Kunskaper i redovisning är nyttigt i de flesta yrken. Att förstå de vanligaste ekonomirapporterna och hur man tolkar nyckeltal ökar chansen att fatta kloka beslut. Redovisningen är den enskilt viktigaste och mest användbara informationskällan för att förstå och leda ett företag.

Kursens huvudsyfte är en sammanfattande genomgång av kurslitteraturen Den nya affärsredovisningen som används i våra certifieringskurser.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Ekonomisk information grund för beslutsfattande
 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Kontots funktioner, bokslut
 • Löpande bokföring, periodisering, bokslut
 • Redovisningens teoretiska utgångspunkter
 • Lagar, normer, regler och praxis
 • Affärens juridiska innebörd
 • Moms, leverans, reklamation
 • Kostnad sålda varor
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Personalkostnader
 • Fastigheter
 • Värdepapper
 • Factoring och leasing
 • Aktiebolagets skatter
 • Årsbokslutets funktioner, lagar, teoretisk bakgrund
 • Värdering av anläggningstillgångar
 • Värdering av omsättningstillgångar
 • Skulder - Lagar, regler, definitioner
 • Avsättningar
 • Obeskattad reserv - avskrivning över plan
 • Obeskattad reserv - periodiseringsfond
 • Årsredovisning i aktiebolag K2
 • Företagsanalys, räkenskapsanalys, nyckeltal
 • Kassaflödesanalys

Ur kursinnehållet:

 • Ekonomisk information grund för beslutsfattande
 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Kontots funktioner, bokslut
 • Löpande bokföring, periodisering, bokslut
 • Redovisningens teoretiska utgångspunkter
 • Lagar, normer, regler och praxis
 • Affärens juridiska innebörd
 • Moms, leverans, reklamation
 • Kostnad sålda varor
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Personalkostnader
 • Fastigheter
 • Värdepapper
 • Factoring och leasing
 • Aktiebolagets skatter
 • Årsbokslutets funktioner, lagar, teoretisk bakgrund
 • Värdering av anläggningstillgångar
 • Värdering av omsättningstillgångar
 • Skulder - Lagar, regler, definitioner
 • Avsättningar
 • Obeskattad reserv - avskrivning över plan
 • Obeskattad reserv - periodiseringsfond
 • Årsredovisning i aktiebolag K2
 • Företagsanalys, räkenskapsanalys, nyckeltal
 • Kassaflödesanalys

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig arbeta självständigt med ett företags bokföring och redovisning. Kursen är obligatorisk för den som ska genomföra något av våra kursblock inom redovisning för att tentera för certifikat (se vidare under respektive kursblock), men fungerar lika bra för den som på egen hand vill studera redovisning.

Om du arbetat med bokföring tidigare i begränsad omfattning eller med delar av företagets affärsredovisning kan kursen också fungera som en nyttig repetition och sammanfattning av ämnet externredovisning.

Kursmål

Kursdeltagaren ska med hjälp av föreläsningar, exempel och arbetsuppgifter få kunskaper i ämnet externredovisning för att på egen hand eller i grupp fördjupa sig i den kurslitteratur som rekommenderas till kursen. Målet är att förvärva kunskaper för att tentera för certifikat och för att efter lämplig praktik självständigt kunna sköta bokföring och redovisning i olika företag.

Kursen fungerar även självständigt för den som vill ha en bred genomgång av ämnet externredovisning.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om företagande. Vi rekommenderar starkt att man startar sina studier inom redovining med några av våra grundläggande kurser i redovisning för att lära mera om det grundläggande hantverket.

Här hittar du kurserna Redovisningens grunder 1 och 2

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg. För den som vill tentera för certifikat i något av redovisningsblocken är kursen obligatorisk.

Du behöver avsätta cirka 11 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.