Räkenskapsanalys och verksamhetsstyrning Del 2

Räkenskapsanalys och verksamhetsstyrning Del 2

I denna kurs bygger vi vidare på Räkenskapsanalys del 1. Detta är alltså en fördjupning där vi diskuterar hur man granskar finansiella rapporter. Vanligtvis talar man om "räkenskapsanalys" som är ett samlingsbegrepp över en rad aktiviteter i samband med förståelsen av en ekonomisk rapport. I denna kurs ger vi nyckeltalen mening och visar hur man kan förstå ekonomi genom signalerna fån räkenskapsanalysen förbättra och utveckla.

Är det lönsamt och ekonomiskt stabilt? Hur utvecklas det jämfört med vad vi förväntade? Hur skiljer det sig mellan åren? Hur är läget i jämförelse med marknaden och våra konkurrenter eller kolleger? Frågorna är många och räkenskapsanalysen ger bra svar.

Detta är en fördjupningskurs i räkenskapsanalys. Här går vi igenom de viktiga stegen som både externa och interna ekonomirapporter måste passera för att de över huvud taget ska kunna användas i en analyssituation. Om du är företagare eller redovisningskonsult så kan du direkt prova på ditt eget företag eller på ett kundföretag. Faktum är att redovisningskonsulten kan öka värdet på sitt eget arbete betydligt genom att jobba med analys av de finansiella rapporterna.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • I denna kurs fördjupar vi och diskuterar vidare kring innehållet i grundkursen i räkenskapsanalys.
 • Förutsättningarna för räkenskapsanalys
 • Redovisningsprocessens tre steg
 • De finansiella rapporterna
 • Fyra viktiga arbetsmoment i räkenskapsanalysen
 • Justera och gruppera balansräkningen
 • Justera och gruppera resultaträkningen
 • Beräkna nyckeltalen
 • Tolka nyckeltal
 • Prissättning och lönsamhetsstyrning
 • Olika nivåer i resultaträkningen
 • Värdekedjan i olika branscher
 • Rörelsekapitalanalys - ett mått på kapitalbindning
 • Ekonomiska nyckeltal och deras tillämpning
 • Dynamiska och statiska likviditetsmått
 • Dynamiska och statiska soliditetsmått

Ur kursinnehållet:

 • I denna kurs fördjupar vi och diskuterar vidare kring innehållet i grundkursen i räkenskapsanalys.
 • Förutsättningarna för räkenskapsanalys
 • Redovisningsprocessens tre steg
 • De finansiella rapporterna
 • Fyra viktiga arbetsmoment i räkenskapsanalysen
 • Justera och gruppera balansräkningen
 • Justera och gruppera resultaträkningen
 • Beräkna nyckeltalen
 • Tolka nyckeltal
 • Prissättning och lönsamhetsstyrning
 • Olika nivåer i resultaträkningen
 • Värdekedjan i olika branscher
 • Rörelsekapitalanalys - ett mått på kapitalbindning
 • Ekonomiska nyckeltal och deras tillämpning
 • Dynamiska och statiska likviditetsmått
 • Dynamiska och statiska soliditetsmått

Målgrupp

Kursen vänder sig till egna företagare, redovisningskonsulter och alla som vill lära sig förstå företagsekonomi. Du behöver inte vara ekonomutbildad för att ha nytta av kursen, men grundläggande kunskaper i redovisning är en fördel.

Kursmål

Du får kunskap om de finansiella rapporternas struktur och uppbyggnad och kunskaper som gör dig i stånd att bedöma både lönsamhet och finansiell balans. Systemet med nyckeltal ger tydliga signaler som snabbt kan tolkas. För redovisningskonsulter, som ofta fungerar som det lilla företagets ekonomiavdelning, är denna kunskap användbar och något som kan vidarebefordras till kunden som därmed lättare tar till sig innehållet i de finansiella rapporterna.

Förkunskaper

Om du kan så bör du först göra Räkenskapsanalys Del 1, som ger grundläggande kunskaper. Erfarenhet av företagande och grundläggande kunskaper i redovisning är också en fördel, men inget krav. I en e-kurs har man gott om tid att stanna upp och tänka. Man kan backa och ta om när det känns befogat, så förkunskaper är inte ett måste.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 7 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.