Inga kringkostnader med kurser online

Räkenskapsanalys och verksamhetsstyrning Del 2

I denna kurs bygger vi vidare på Räkenskapsanalys del 1. Detta är alltså en fördjupning där vi diskuterar hur man granskar finansiella rapporter. Vanligtvis talar man om "räkenskapsanalys" som är ett samlingsbegrepp över en rad aktiviteter i samband med förståelsen av en ekonomisk rapport. I denna kurs ger vi nyckeltalen mening och visar hur man kan förstå ekonomi genom signalerna fån räkenskapsanalysen förbättra och utveckla.

Är det lönsamt och ekonomiskt stabilt? Hur utvecklas det jämfört med vad vi förväntade? Hur skiljer det sig mellan åren? Hur är läget i jämförelse med marknaden och våra konkurrenter eller kolleger? Frågorna är många och räkenskapsanalysen ger bra svar.

Detta är en fördjupningskurs i räkenskapsanalys. Här går vi igenom de viktiga stegen som både externa och interna ekonomirapporter måste passera för att de över huvud taget ska kunna användas i en analyssituation. Om du är företagare eller redovisningskonsult så kan du direkt prova på ditt eget företag eller på ett kundföretag. Faktum är att redovisningskonsulten kan öka värdet på sitt eget arbete betydligt genom att jobba med analys av de finansiella rapporterna.

Kursinnehåll:

 I denna kurs fördjupar vi och diskuterar vidare kring innehållet i grundkursen i räkenskapsanalys.

 Förutsättningarna för räkenskapsanalys

 Redovisningsprocessens tre steg

 De finansiella rapporterna

 Fyra viktiga arbetsmoment i räkenskapsanalysen

 Justera och gruppera balansräkningen

 Justera och gruppera resultaträkningen

 Beräkna nyckeltalen

 Tolka nyckeltal

 Prissättning och lönsamhetsstyrning

 Olika nivåer i resultaträkningen

 Värdekedjan i olika branscher

 Rörelsekapitalanalys - ett mått på kapitalbindning

 Ekonomiska nyckeltal och deras tillämpning

 Dynamiska och statiska likviditetsmått

 Dynamiska och statiska soliditetsmått

 .... och mycket mera.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till egna företagare, redovisningskonsulter och alla som vill lära sig förstå företagsekonomi. Du behöver inte vara ekonomutbildad för att ha nytta av kursen, men grundläggande kunskaper i redovisning är en fördel.

Kursmål:

Du får kunskap om de finansiella rapporternas struktur och uppbyggnad och kunskaper som gör dig i stånd att bedöma både lönsamhet och finansiell balans. Systemet med nyckeltal ger tydliga signaler som snabbt kan tolkas. För redovisningskonsulter, som ofta fungerar som det lilla företagets ekonomiavdelning, är denna kunskap användbar och något som kan vidarebefordras till kunden som därmed lättare tar till sig innehållet i de finansiella rapporterna.

Förkunskaper:

Om du kan så bör du först göra Räkenskapsanalys Del 1, som ger grundläggande kunskaper. Erfarenhet av företagande och grundläggande kunskaper i redovisning är också en fördel, men inget krav. I en e-kurs har man gott om tid att stanna upp och tänka. Man kan backa och ta om när det känns befogat, så förkunskaper är inte ett måste.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till och arbetsuppgifter som du kan genomföra via Internet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 7 timmar inom Företagsekonomi - räkenskapsanalys-fördjupning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera