Lönsamma investeringar - En praktisk kurs i investeringskalkylering

Lönsamma investeringar - En praktisk kurs i investeringskalkylering

Investeringar är ofta beslut som medför risker. Men med rätt planering kan, och ska, investeringar vara mycket lönsamma. Beslutet att investera kommer sannolikt att ha effekter på företaget under en längre tid.

Praktiska exempel och hjälpmedel gör det enkelt att lära och tillämpa dina kunskaper i investeringskalkylering.

I den här kursen diskuterar vi när och hur en investering blir lönsam. Vi räknar praktiskt på olika kalkyler och visar hur man kan ta hänsyn till de parametrar som gör en investering lönsam.

En kalkyl som underlag för ett lönsamt beslut

En investeringskalkyl ska fungera som beslutsunderlag. Den måste därför vara strukturerad så att man, inför beslutet, kan diskutera olika alternativ. Kalkylen ska också ge stör i uppföljningen av de investeringsbeslut som fattats.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Investeringskalkylens syfte
 • Investeringsprocessens olika delar
 • Investeringen i affärsredovisningen
 • Viktiga definitioner, variabler och begrepp vid investeringskalkylering
 • Kalkylräntans olika komponenter och hur de påverkar och kan påverkas
 • Vanliga modeller för investeringskalkylering
 • Pay-Off-metoden
 • Nuvärdemetoden
 • Annuitetsmetoden
 • Exempel: från samtliga kalkylmodeller
 • Fördelar och nackdelar med de olika kalkylmodellerna
 • Investeringskalkylering med praktiska tabeller
 • Investeringskalkylering med Excel
 • Känslighetsanalyser
 • Praktiska tips
 • Referensmaterial
  • Tabeller för att beräkna värdet av en investering
  • Exempel på användning av tabellerna
  • Mallar för kalkylering med Excel
  • Exempel på användning av Excel

Ur kursinnehållet:

 • Investeringskalkylens syfte
 • Investeringsprocessens olika delar
 • Investeringen i affärsredovisningen
 • Viktiga definitioner, variabler och begrepp vid investeringskalkylering
 • Kalkylräntans olika komponenter och hur de påverkar och kan påverkas
 • Vanliga modeller för investeringskalkylering
 • Pay-Off-metoden
 • Nuvärdemetoden
 • Annuitetsmetoden
 • Exempel: från samtliga kalkylmodeller
 • Fördelar och nackdelar med de olika kalkylmodellerna
 • Investeringskalkylering med praktiska tabeller
 • Investeringskalkylering med Excel
 • Känslighetsanalyser
 • Praktiska tips
 • Referensmaterial
  • Tabeller för att beräkna värdet av en investering
  • Exempel på användning av tabellerna
  • Mallar för kalkylering med Excel
  • Exempel på användning av Excel

Målgrupp

Kursen vänder sig till företagsledare, redovisningskonsulter och personer som behöver kunskap i kalkylering inför investeringsbeslut.

Kursmål

Kursdeltagaren ska förstå företagsekonomi och de långsiktiga effekterna av investeringsbeslut i företaget.

Förkunskaper

Du behöver inte vara ekonomutbildad för att ha nytta av kursen, men grundläggande kunskaper och erfarenheter av företagsekonomi och redovisning är en fördel.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.