Kassaflödesanalys och det växande företaget

Kassaflödesanalys och det växande företaget

I denna kurs koncentrerar vi oss på att förstå hur likvida medel binds och frigörs i företaget. Utifrån årsredovisningen lär vi oss att upprätta en kassaflödesanalys och att förstå dess olika delar.

Kassaflödesanalysen är obligatorisk del av årsredovisningen i större företag och koncerner, samt från den 1 januari 2023 även för alla bostadsrättsföreningar, oavsett storlek.

Genom kassaflödesanalysens metodik har vi en intressant rapport som är ett ovärderligt i verktyg för att förstå ett företags verksamhet, men också ett verktyg för att arbeta med förändringar i företaget. Det växande företaget kommer att behöva detta verktyg i sin långsiktiga planering.

I kursen går vi igenom det underliggande regelverket och visar genom tydliga exempe hur det praktiska arbetet organiseras och utförs.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Kassaflödesanlysens syfte
 • Likvida medel - vad omfattas av begreppet?
 • Indirekt-och direkt metod för analys
 • Lagen och regelverken
 • Obligatoriskt för större företag
 • Vilka företag räknas bland de större företagen
 • Undntal från regelbverket
 • Bostadsrättsförening - nya regler från 2023
 • Kassaflödesanalysens grunder
 • Tre analysområden och vad de avslöjar
 • Den löpandeverksamheten
 • Investeringsverksamheten
 • Finansieringsverksamheten
 • Steg för steg mot ökad insikt
 • Arbetsgången – steg för steg
 • Praktikfall 1 - Handelsföretaget
 • Praktikfall 2 - Bostadsrättsföreningen
 • Speciella områden att tänka på
 • Bruttoredovisning eller nettoredovisning?

Ur kursinnehållet:

 • Kassaflödesanlysens syfte
 • Likvida medel - vad omfattas av begreppet?
 • Indirekt-och direkt metod för analys
 • Lagen och regelverken
 • Obligatoriskt för större företag
 • Vilka företag räknas bland de större företagen
 • Undntal från regelbverket
 • Bostadsrättsförening - nya regler från 2023
 • Kassaflödesanalysens grunder
 • Tre analysområden och vad de avslöjar
 • Den löpandeverksamheten
 • Investeringsverksamheten
 • Finansieringsverksamheten
 • Steg för steg mot ökad insikt
 • Arbetsgången – steg för steg
 • Praktikfall 1 - Handelsföretaget
 • Praktikfall 2 - Bostadsrättsföreningen
 • Speciella områden att tänka på
 • Bruttoredovisning eller nettoredovisning?

Målgrupp

Redovisningskonsulter, ekonomiassistenter, styrelse och ledning i företag och bostadsrättsföreningar.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen kunna analysera ett företags årsredovisning och utifrån denna upprätta en kassaflödesanalys samt ha kunskaper att analysera och förstå vad som påverkar kapitalbindningen positivt eller negativt.

Förkunskaper

Du bör minst ha grundläggande kunskaper i redovisning för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.