Produktkalkylering

Produktkalkylering

Praktiskt arbete med företagets kalkyler och prissättning

I denna kurs lär vi oss grunderna i produktkalkylering. Hur är de olika kalkylmodellerna uppbyggda och vilka data behöver vi för att göra en produktkalkyl? Vi lär oss bidragskalkylering, självkostnadskalkylering och påläggskalkylering. Vi diskuterar hur det praktiska arbetet med kalkyler och prissättning kan planeras och genomföras.

Här finns det en gemensam nämnare, pengar och till sist lönsamheten för ett företag. Produktkalkyler används i en mängd situationer och oftast i samband med att man ska fatta ett beslut. Vilket pris ska vi ta, ska vi verkligen satsa på denna produkt, hur mycket får materialet i produkten kosta, hur ser den optimala produktmixen ut osv.

Ett system av för- och efterkalkylering säkerställer att vi inte missar våra mål.

I kursen går vi systematiskt till väga och förklarar med exempel. Vi berör kalkylsituationer i tillverkande företag, handelsföretag och tjänsteproducerande företag.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande ekonomibegrepp
 • Kostnad / Intäkt analys (K/I-analys) centralt för lönsamhet
 • Kalkylsituationer – hur och när vi arbetar med kalkyler
 • Vanliga beslutssituationer och vårt fokus
 • Volymeffekter vid kalkylering
 • Olika typer av kostnader (förbrukning)
 • Förkalkyl och efterkalkyl
 • Snabbhet och enkelhet – ofta förutsättning för affär
 • I kalkylen använder vi kalkylmässiga värden
 • Produktkalkylering – många verktyg att välja bland
 • Bidragskalkylering – kalkylering på produktnivå
 • Täckningsbidrag (TB)
 • Självkostnadskalkylering
 • Påläggskalkylering
 • Självkostnadsmetoden
 • Påläggskalkylering – kalkyltrappan
 • Redovisningssystemets uppbyggnad
 • Kalkylering i handelsföretag
 • Kalkylering i tjänsteföretag
 • Prissättning – en fördjupning om marknadskrafter

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande ekonomibegrepp
 • Kostnad / Intäkt analys (K/I-analys) centralt för lönsamhet
 • Kalkylsituationer – hur och när vi arbetar med kalkyler
 • Vanliga beslutssituationer och vårt fokus
 • Volymeffekter vid kalkylering
 • Olika typer av kostnader (förbrukning)
 • Förkalkyl och efterkalkyl
 • Snabbhet och enkelhet – ofta förutsättning för affär
 • I kalkylen använder vi kalkylmässiga värden
 • Produktkalkylering – många verktyg att välja bland
 • Bidragskalkylering – kalkylering på produktnivå
 • Täckningsbidrag (TB)
 • Självkostnadskalkylering
 • Påläggskalkylering
 • Självkostnadsmetoden
 • Påläggskalkylering – kalkyltrappan
 • Redovisningssystemets uppbyggnad
 • Kalkylering i handelsföretag
 • Kalkylering i tjänsteföretag
 • Prissättning – en fördjupning om marknadskrafter

Målgrupp

Utbildningen vände sig till den som arbetar med företagets ekonomi och som ska ta fram underlag för att fatta beslut. Företagsledare, redovisningskonsulter, ekonomiansvariga och egna företagare är några grupper som kommer att ha stor nytta av kursen.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen ha fått bättre förståelse för hur man praktiskt arbetar med företagets ekonomi genom olika kalkylmodeller.

Förkunskaper

Erfarenhet av löpande redovisning och bokslutsarbete. En bra inledning kan vara vår kurs ”Grundläggande analys och ekonomistyrning.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg. Ämnesområdet är företagsekonomi.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.