Ledningssystem för tjänstekvalitet

Ledningssystem för tjänstekvalitet

Detta är en praktisk kurs i kvalitetssäkring av tjänsteproduktion och konsten att skapa och underhålla ett system för verksamhetsledning i ett konsultföretaget. Vi presenterar ett system för kvalitetsledning och kvalitetskontroll tillsammans med styrande dokument i form av flödesscheman, checklistor och blanketter. Vi koncentrerar oss på Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, och visar hur denna standard kan tillämpas hos en redovisningsbyrå. Principerna för kvalitetsledning är dock i stort sett desamma om man driver annan konsultverksamhet.

Vi gör en genomgång av Reko-standardens huvudpunkter. I materialet finns en uppsättning praktiska dokumentmallar, Reko Byråstöd, som är ett digitalt mallarkiv, för att hantera olika moment i Reko-standarden. Här finns även sammandrag av standardens huvudpunkter vilket ger en snabb övesikt och introduktion till det som är standardens krav och riktlinjer. Principerna kan enkelt anpassas till den typ av verksamhet man driver.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

Kvalitetssäkring i tjänsteföretag. I kursen diskuterar vi vanligen förekommande situationer i arbetet på en redovisningsbyrå.

Ur kursinnehållet:

Kvalitetssäkring i tjänsteföretag. I kursen diskuterar vi vanligen förekommande situationer i arbetet på en redovisningsbyrå.

Målgrupp

Ekonomikonsulter, redovisningskonsulter, ekonomiansvariga i företag men även andra konsulter som säljer sin tid och sitt kunnande. Personer som ska starta konsultverksamhet inom ekonomi och administration får genom denna kurs en flygande start på sin verksamhet.

Kursmål

Ge förståelse för vad som skapar kvalitet i ett tjänsteföretag och hur arbetet med redovisningsuppdrag kan organiseras. Med hjälp av materialet som hör till kursen kan man skapa ett ledningssystem för kvalitet som innefattar allt från företagets högsta ledning till den som utför uppdraget mot kunden.

Förkunskaper

Deltagarna arbetar som konsulter i tjänsteföretag eller är intresserad av att starta konsultverksamhet. Kunskap inom företagsekonomin, redovisning och beskattning underlättar förståelsen för exempel och arbetsuppgifter.

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 10 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.