Etikregler - Redovisningskonsulter Srf och Rex

Etikregler - Redovisningskonsulter Srf och Rex

I denna kurs koncentrerar vi oss på etikregler för redovisningskonsulter anslutna till SRF.

SRFs etiska regler kommer till uttryck i Rex – ett kvalitetsstyrningssystem för konsulter. Medlemmar i branschorganisationen ska följa förbundets etiska regler i sin yrkesutövning.

Vi diskuterar även området penningtvätt och oberoendereglernas påverkan vid kombiuppdrag.


God yrkessed och etik skapar en standard för arbetets utförande som grundas på lag, normgivning samt fastställd branschstandard.

Kursen hålls av Martin Johansson som har mångårig erfarenhet av kvalitetssäkring i redovisnings- och revisionsbranschen.

Vi har även kurser inom etik riktade till revisorer. Sök kurs...

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Etikregler Redovisningskonsulter Srf och Rex
 • Kvalitetsledningssystemet Rex
 • FAR OCH SRF etiska regler - en jämförelse
 • Grundläggande etiska principer
 • SRF etiska regler
  • Yrkesroll och yrkesutövning
  • Kompetens
  • Förhållande till uppdragsgivaren
  • Tystnadsplikt
  • Arvodesdebitering
  • Marknadsföring
  • Förhållande till kollegor
 • Utvärdering av kunder och uppdrag
  • Riskprofil - penningtvätt
  • Kundkännedom - penningtvätt
  • Kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag
  • Jäv
  • Vad är tillåtet i kombiuppdrag?

Ur kursinnehållet:

 • Etikregler Redovisningskonsulter Srf och Rex
 • Kvalitetsledningssystemet Rex
 • FAR OCH SRF etiska regler - en jämförelse
 • Grundläggande etiska principer
 • SRF etiska regler
  • Yrkesroll och yrkesutövning
  • Kompetens
  • Förhållande till uppdragsgivaren
  • Tystnadsplikt
  • Arvodesdebitering
  • Marknadsföring
  • Förhållande till kollegor
 • Utvärdering av kunder och uppdrag
  • Riskprofil - penningtvätt
  • Kundkännedom - penningtvätt
  • Kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag
  • Jäv
  • Vad är tillåtet i kombiuppdrag?

Målgrupp

Kursen vänder sig till redovisningskonsulter men också dig som arbetar på revisions- och redovisningsbyrå. Har du någon form av ledningsansvar kommer du att ha stor nytta av den.

Kursmål

Kursens mål är att ge en praktisk genomgång av etikreglerna och de regelverk som ska vägleda redovisningskonsulter i dennes arbete och relation till uppdragsgivare.

Förkunskaper

Du arbetar idag som redovisningskonsult eller med redovisningsuppgifter på en revisions- eller redovisningsbyrå.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 1 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.