För proaktiva företagsrådgivare

Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


Mats Dahlberg

2022-01-10

Aktieägartillskott - när, varför och hur?

Aktieägartillskott

– i bolagsrätten, redovisningen och beskattningen

Detta är temat för vår kurs om aktieägartillskott och lån mellan företagare och företag. I kurs går vi igenom reglerna kring aktieägartillskott. Vi granskar detta ur olika perspektiv - bolagsrätten, skatterätten och redovisningen. Vi ger också exempel och diskuterar konsekvenser i olika situationer. När, hur och varför ställer lämnar man ett aktieägartillskott och vilka alternativa lösningar finns det?

I materialet finns också ett fördjupande referensmaterial i form av domar, artiklar och praktiska mallar.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med ekonomi och som hanterar praktiska finansieringsfrågor i sitt dagliga arbete. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter har nytta av innehållet.

Många företag, och företagare, har haft det tufft under pandemin och än är det inte slut. Vad är det mest kreativa och långsiktigt verkningsfulla att göra? Aktieägartillskott ibland, men inte alltid.

Mats Dahlberg

Länk till mera information...


Andra blogginlägg