Att studera online är effektivt

Skattemässiga reserveringar - Inkomst näringsverksamhet

I denna kurs handlar det om skattemässiga reserveringar ett område som har betydelse både ur skattemässig och företagsekonomisk synvinkel. Kursen är en fördjupning i vårt kursblock Beskattning av inkomst av näringsverksamhet. I kursen behandlar vi både fysiska personers inkomst av näringsverksamhet såväl som juridiska personer.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig hur skattesystemet är uppbyggt. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter har omedelbar nytta av innehållet. Du bör ha grundläggande kunskaper i redovisning och erfarenhet av bokföring för att få full nytta av kursen.

Kursinnehåll:

 Skattemässiga reserveringar
 Företagsekonomiska aspekter på reserveringar
 Allmänt om skattemässig resultatreglering
 Periodiseringsfond
 Några räkneexempel på P-fond
 Årlig behandling och återföring av fonder
 Expansionsfond - Allmänt om reglerna
 Ramar för avsättning
 Beräkning av kapitalunderlag och takbelopp
 Exempel på expansionsfond
 Kapitaltillskott
 Underskott
 Övergångspost
 Särskild post
 Expansionsfond - Handelsbolag
 Skogskonto
 Skogsskadekonto
 Upphovsmannakonto
 Ersättningsfond

Kursmål:

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs ha en god överblick över hur företagen beskattas i Sverige. Kursen ger också inblick i företagsformernas olikheter och likheter. För redovisningskonsulter, som ofta fungerar som det lilla företagets ekonomiavdelning och rådgivare, är denna kunskap viktig.

Förkunskaper:

För att ha behållning av kursen bör du ha kunskaper motsvarande vår kurs "Beskattning av inkomst av näringsverksamhet" eller motsvarande. Kunskaper i redovisning är också en förutsättning för att tillgodogöra sig innehållet.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 5 timmar inom Skatt - avancerad.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera