Skattemässiga reserveringar - Inkomst näringsverksamhet

Skattemässiga reserveringar - Inkomst näringsverksamhet

I denna kurs handlar det om skattemässiga reserveringar ett område som har betydelse både ur skattemässig och företagsekonomisk synvinkel. Kursen är en fördjupning i vårt kursblock Beskattning av inkomst av näringsverksamhet. I kursen behandlar vi både fysiska personers inkomst av näringsverksamhet såväl som juridiska personer.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Skattemässiga reserveringar
 • Företagsekonomiska aspekter på reserveringar
 • Allmänt om skattemässig resultatreglering
 • Periodiseringsfond
 • Några räkneexempel på P-fond
 • Årlig behandling och återföring av fonder
 • Expansionsfond - Allmänt om reglerna
 • Ramar för avsättning
 • Beräkning av kapitalunderlag och takbelopp
 • Exempel på expansionsfond
 • Kapitaltillskott
 • Underskott
 • Övergångspost
 • Särskild post
 • Expansionsfond - Handelsbolag
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Upphovsmannakonto
 • Ersättningsfond

Ur kursinnehållet:

 • Skattemässiga reserveringar
 • Företagsekonomiska aspekter på reserveringar
 • Allmänt om skattemässig resultatreglering
 • Periodiseringsfond
 • Några räkneexempel på P-fond
 • Årlig behandling och återföring av fonder
 • Expansionsfond - Allmänt om reglerna
 • Ramar för avsättning
 • Beräkning av kapitalunderlag och takbelopp
 • Exempel på expansionsfond
 • Kapitaltillskott
 • Underskott
 • Övergångspost
 • Särskild post
 • Expansionsfond - Handelsbolag
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Upphovsmannakonto
 • Ersättningsfond

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig hur skattesystemet är uppbyggt. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter har omedelbar nytta av innehållet. Du bör ha grundläggande kunskaper i redovisning och erfarenhet av bokföring för att få full nytta av kursen.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs ha en god överblick över hur företagen beskattas i Sverige. Kursen ger också inblick i företagsformernas olikheter och likheter. För redovisningskonsulter, som ofta fungerar som det lilla företagets ekonomiavdelning och rådgivare, är denna kunskap viktig.

Förkunskaper

För att ha behållning av kursen bör du ha kunskaper motsvarande vår kurs "Beskattning av inkomst av näringsverksamhet" eller motsvarande. Kunskaper i redovisning är också en förutsättning för att tillgodogöra sig innehållet.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.