Beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Jobbet med företagets ekonomi och bokföring ställer stora krav på kunskaper. Man märker snabbt att många redovisningsfrågor bara kan lösas om man behärskar skattesystemet. Om den som dagligen arbetar med bokföringen vet hur företagen beskattas så blir rapporter och bokslut både enklare, snabbare och korrektare.

I denna kurs gör vi en genomgång av det svenska skattesystemets uppbyggnad. Vi belyser både skillnader och likheter mellan de olika företagsformerna och diskuterar fördelar och nackdelar med valet av företagsform. Kursen har sin tyngdpunkt på beskattning av näringsverksamhet och belyser hur skatteuttaget sker i enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Allmän orientering om inkomstslagen
 • Grunderna för beskattning av näringsverksamhet
 • Grundläggande principer
 • Underskott i näringsverksamhet
 • Företagsformens koppling till beskattningen
 • Enskild näringsverksamhet
 • Handelsbolag och aktiebolag
 • Ekonomisk förening och kooperativ förening
 • Inkomster, utgifter, tillgångar och skulder i näringsverksamhet
 • Inkomster i näringsverksamhet
 • Framtida utgifter
 • Försäkringsersättningar
 • Övriga inkomster
 • Utgifter i näringsverksamhet
 • Utgifter i näringsverksamhet - Personal
 • Utgifter i näringsverksamhet - Fåmansföretaget
 • Utgifter i näringsverksamhet - Övrigt
 • Inventarier och deras värdering
 • Fastigheter och deras värdering
 • Exempel och kontrollfrågor
 • Arbetsuppgifter

Ur kursinnehållet:

 • Allmän orientering om inkomstslagen
 • Grunderna för beskattning av näringsverksamhet
 • Grundläggande principer
 • Underskott i näringsverksamhet
 • Företagsformens koppling till beskattningen
 • Enskild näringsverksamhet
 • Handelsbolag och aktiebolag
 • Ekonomisk förening och kooperativ förening
 • Inkomster, utgifter, tillgångar och skulder i näringsverksamhet
 • Inkomster i näringsverksamhet
 • Framtida utgifter
 • Försäkringsersättningar
 • Övriga inkomster
 • Utgifter i näringsverksamhet
 • Utgifter i näringsverksamhet - Personal
 • Utgifter i näringsverksamhet - Fåmansföretaget
 • Utgifter i näringsverksamhet - Övrigt
 • Inventarier och deras värdering
 • Fastigheter och deras värdering
 • Exempel och kontrollfrågor
 • Arbetsuppgifter

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig hur skattesystemet är uppbyggt. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter har omedelbar nytta av innehållet. Du bör ha grundläggande kunskaper i redovisning och erfarenhet av bokföring för att få full nytta av kursen.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs ha en god överblick över hur företagen beskattas i Sverige. Kursen ger också inblick i företagsformernas olikheter och likheter. För redovisningskonsulter, som ofta fungerar som det lilla företagets ekonomiavdelning och rådgivare, är denna kunskap viktig.

Förkunskaper

Inga tidigare kunskaper inom skatteområdet krävs men gör gärna vår kurs om beskattning av inkomst av tjänst och kapital först. Den som dessutom har grundläggande kunskaper i redovisning kan tillgodogöra sig kursen avsnitt snabbare och hittar garanterat egna tillämpningsområden för de nyvunna kunskaperna.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 7 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.