Alltid billigare med årsabonnemang

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Jobbet med företagets ekonomi och bokföring ställer stora krav på kunskaper. Man märker snabbt att många redovisningsfrågor bara kan lösas om man behärskar skattesystemet. Om den som dagligen arbetar med bokföringen vet hur företagen beskattas så blir rapporter och bokslut både enklare, snabbare och korrektare.

I denna kurs gör vi en genomgång av det svenska skattesystemets uppbyggnad. Vi belyser både skillnader och likheter mellan de olika företagsformerna och diskuterar fördelar och nackdelar med valet av företagsform. Kursen har sin tyngdpunkt på beskattning av näringsverksamhet och belyser hur skatteuttaget sker i enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig hur skattesystemet är uppbyggt. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter har omedelbar nytta av innehållet. Du bör ha grundläggande kunskaper i redovisning och erfarenhet av bokföring för att få full nytta av kursen.

Kursinnehåll:

 Allmän orientering om inkomstslagen
 Grunderna för beskattning av näringsverksamhet
 Grundläggande principer
 Underskott i näringsverksamhet
 Företagsformens koppling till beskattningen
 Enskild näringsverksamhet
 Handelsbolag och aktiebolag
 Ekonomisk förening och kooperativ förening
 Inkomster, utgifter, tillgångar och skulder i näringsverksamhet
 Inkomster i näringsverksamhet
 Framtida utgifter
 Försäkringsersättningar
 Övriga inkomster
 Utgifter i näringsverksamhet
 Utgifter i näringsverksamhet - Personal
 Utgifter i näringsverksamhet - Fåmansföretaget
 Utgifter i näringsverksamhet - Övrigt
 Inventarier och deras värdering
 Fastigheter och deras värdering
 Exempel och kontrollfrågor
 Arbetsuppgifter

Kursmål:

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs ha en god överblick över hur företagen beskattas i Sverige. Kursen ger också inblick i företagsformernas olikheter och likheter. För redovisningskonsulter, som ofta fungerar som det lilla företagets ekonomiavdelning och rådgivare, är denna kunskap viktig.

Förkunskaper:

Inga tidigare kunskaper inom skatteområdet krävs men gör gärna vår kurs om beskattning av inkomst av tjänst och kapital först. Den som dessutom har grundläggande kunskaper i redovisning kan tillgodogöra sig kursen avsnitt snabbare och hittar garanterat egna tillämpningsområden för de nyvunna kunskaperna.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 7 timmar inom Skatt - grundläggande.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera