Räntefördelning - Inkomst näringsverksamhet

Räntefördelning - Inkomst näringsverksamhet

I denna kurs ägnar vi oss helt åt en del av reglerna kring beskattning av näringsverksamhet som kallas räntefördelning. Reglerna fyller flera viktiga syften och de ska tillämpas vid beskattning av fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1495:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Målsättningen att uppnå neutral beskattning
 • Skatteeffekter av vissa inkomster och utgifter
 • Skatteregler för den som investerar i egen näringsverksamhet
 • Beskattning av kapitalunderskott
 • Beräkning av kapitalunderlag vid räntefördelning
 • Särregler i vissa fall av beräkning
 • Positiv räntefördelning
 • Negtiv räntefördelning
 • När näringsverksamheten upphör
 • Beräkning av tillgångars skattemässiga värde
 • Särregler för värdering av näringsfastighet
 • Särregler för vissa äldre kapitalunderskott
 • Särregler vid behandling av vissa reserveringar
 • Viktigt att tänka på om man ger råd till andra som konsult

Ur kursinnehållet:

 • Målsättningen att uppnå neutral beskattning
 • Skatteeffekter av vissa inkomster och utgifter
 • Skatteregler för den som investerar i egen näringsverksamhet
 • Beskattning av kapitalunderskott
 • Beräkning av kapitalunderlag vid räntefördelning
 • Särregler i vissa fall av beräkning
 • Positiv räntefördelning
 • Negtiv räntefördelning
 • När näringsverksamheten upphör
 • Beräkning av tillgångars skattemässiga värde
 • Särregler för värdering av näringsfastighet
 • Särregler för vissa äldre kapitalunderskott
 • Särregler vid behandling av vissa reserveringar
 • Viktigt att tänka på om man ger råd till andra som konsult

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig hur skattesystemet är uppbyggt. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter har omedelbar nytta av innehållet. Du bör ha grundläggande kunskaper i redovisning och erfarenhet av bokföring för att få full nytta av kursen.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs ha en god överblick över hur företagen beskattas i Sverige. Kursen ger också inblick i företagsformernas olikheter och likheter. För redovisningskonsulter, som ofta fungerar som det lilla företagets ekonomiavdelning och rådgivare, är denna kunskap viktig.

Förkunskaper

För att ha behållning av kursen bör du ha kunskaper motsvarande vår kurs "Beskattning av inkomst av näringsverksamhet" eller motsvarande. Kunskaper i redovisning är också en förutsättning för att tillgodogöra sig innehållet.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.