Årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 (K2)

Årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 (K2)

En kurs i konsten att upprätta årsbokslut i bland annat handelsbolag och enskild firma. Kursen ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper. Du lär dig hur intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen och hur posterna i balansräkningen värderas och redovisas.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande principer
 • Begränsningar i utformningen av årsbokslutet
 • Uppställningsformer för årsbokslut
 • Uppdrag på löpande räkning
 • Uppdrag till fast pris
 • Redovisning av förlustuppdrag
 • Vad innebär termen "väsentlig risk och förmåner"
 • Huvudregeln eller alternativregeln
 • Beräkning av färdigställandegrad
 • Värdering av pågående arbeten
 • Förenklingsregeln
 • Flödesschema för bestämning av kostnadsredovisning
 • Exempel på omklassificering och speciella förvärv
 • Avskrivning på immateriella och materiella anläggningstillgångar
 • Speciellt om byggnad och mark
 • Nedskrivning och återföring
 • Varulager
 • Eget kapital och obeskattade reserver
 • Avsättningar
 • Särskilt om avsättningar i enskild firma och HB
 • Semesterlöneskuld
 • Upplysningar
 • Exempel på formulering
 • Särskilda regler första gången årsbokslut upprättas enligt detta allmänna råd
 • Exempel på uppställning i balansräkningens eget kapital
 • Praktiska tips för den som ska göra jobbet
 • Exempel på hur man kan resonera och redovisa
 • Arbetsuppgifter i samband med videoavsnitten
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial
 • Kursen innehåller tydliga exempel inom flera områden som kan vara särskilt komplicerade. I kursmaterialet ingår även en mall i Excel.

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande principer
 • Begränsningar i utformningen av årsbokslutet
 • Uppställningsformer för årsbokslut
 • Uppdrag på löpande räkning
 • Uppdrag till fast pris
 • Redovisning av förlustuppdrag
 • Vad innebär termen "väsentlig risk och förmåner"
 • Huvudregeln eller alternativregeln
 • Beräkning av färdigställandegrad
 • Värdering av pågående arbeten
 • Förenklingsregeln
 • Flödesschema för bestämning av kostnadsredovisning
 • Exempel på omklassificering och speciella förvärv
 • Avskrivning på immateriella och materiella anläggningstillgångar
 • Speciellt om byggnad och mark
 • Nedskrivning och återföring
 • Varulager
 • Eget kapital och obeskattade reserver
 • Avsättningar
 • Särskilt om avsättningar i enskild firma och HB
 • Semesterlöneskuld
 • Upplysningar
 • Exempel på formulering
 • Särskilda regler första gången årsbokslut upprättas enligt detta allmänna råd
 • Exempel på uppställning i balansräkningens eget kapital
 • Praktiska tips för den som ska göra jobbet
 • Exempel på hur man kan resonera och redovisa
 • Arbetsuppgifter i samband med videoavsnitten
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial
 • Kursen innehåller tydliga exempel inom flera områden som kan vara särskilt komplicerade. I kursmaterialet ingår även en mall i Excel.

Målgrupp

Redovisningsassistenter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med löpande redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning. Kursen är en genomgång av K2-regelverkets uppbyggnad och hur det ska tillämpas vid upprättande av årsbokslut för bland andra enskild näringsidkare och handelsbolag med fysiska personer som delägare.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur ett årsbokslut upprättas och redovisas och hur man kan resonera i olika situationer vid värderingar och periodiseringar.

Förkunskaper

Erfarenhet av redovisningsarbete och grundläggande kunskaper i företagsekonomi är nödvändiga förkunskaper. Då kursdeltagaren studerar helt i sin egen takt finns det tid och möjlighet även för den relativt oerfarne att ta del i kursen. Man bör i så fall se till att ha tid att fördjupa sig i det allmänna rådet och dess vägledning.

Kursintyg

Kursen består av 28 föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition.

Du behöver avsätta cirka 8 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.