Alltid billigare med årsabonnemang

Årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 (K2)

En kurs i konsten att upprätta årsbokslut i bland annat handelsbolag och enskild firma. Kursen ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper. Du lär dig hur intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen och hur posterna i balansräkningen värderas och redovisas.

Kursinnehåll:

 Grundläggande principer
 Begränsningar i utformningen av årsbokslutet
 Uppställningsformer för årsbokslut
 Uppdrag på löpande räkning
 Uppdrag till fast pris
 Redovisning av förlustuppdrag
 Vad innebär termen "väsentlig risk och förmåner"
 Huvudregeln eller alternativregeln
 Beräkning av färdigställandegrad
 Värdering av pågående arbeten
 Förenklingsregeln
 Flödesschema för bestämning av kostnadsredovisning
 Exempel på omklassificering och speciella förvärv
 Avskrivning på immateriella och materiella anläggningstillgångar
 Speciellt om byggnad och mark
 Nedskrivning och återföring
 Varulager
 Eget kapital och obeskattade reserver
 Avsättningar
 Särskilt om avsättningar i enskild firma och HB
 Semesterlöneskuld
 Upplysningar
 Exempel på formulering
 Särskilda regler första gången årsbokslut upprättas enligt detta allmänna råd
 Exempel på uppställning i balansräkningens eget kapital
 Praktiska tips för den som ska göra jobbet
 Exempel på hur man kan resonera och redovisa
 Arbetsuppgifter i samband med videoavsnitten
 I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial

Kursen innehåller tydliga exempel inom flera områden som kan vara särskilt komplicerade. I kursmaterialet ingår även en mall i Excel.

Målgrupp:

Redovisningsassistenter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med löpande redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning. Kursen är en genomgång av K2-regelverkets uppbyggnad och hur det ska tillämpas vid upprättande av årsbokslut för bland andra enskild näringsidkare och handelsbolag med fysiska personer som delägare.

Kursmål:

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur ett årsbokslut upprättas och redovisas och hur man kan resonera i olika situationer vid värderingar och periodiseringar.

Förkunskaper:

Erfarenhet av redovisningsarbete och grundläggande kunskaper i företagsekonomi är nödvändiga förkunskaper. Då kursdeltagaren studerar helt i sin egen takt finns det tid och möjlighet även för den relativt oerfarne att ta del i kursen. Man bör i så fall se till att ha tid att fördjupa sig i det allmänna rådet och dess vägledning.

Studieform:

Kursen består av 28 föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt samt gjort arbetsuppgifterna som är kopplade till föreläsningsavsnitten.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 8 timmar inom Redovisning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera