Årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 (K2)

Årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 (K2)

En kurs i konsten att upprätta årsbokslut i bland annat handelsbolag och enskild firma. Kursen ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper. Du lär dig hur intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen och hur posterna i balansräkningen värderas och redovisas.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Kursen ingår utan kostnad i årspaketet.

Målgrupp

Redovisningsassistenter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med löpande redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning. Kursen är en genomgång av K2-regelverkets uppbyggnad och hur det ska tillämpas vid upprättande av årsbokslut för bland andra enskild näringsidkare och handelsbolag med fysiska personer som delägare.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur ett årsbokslut upprättas och redovisas och hur man kan resonera i olika situationer vid värderingar och periodiseringar.

Förkunskaper

Erfarenhet av redovisningsarbete och grundläggande kunskaper i företagsekonomi är nödvändiga förkunskaper. Då kursdeltagaren studerar helt i sin egen takt finns det tid och möjlighet även för den relativt oerfarne att ta del i kursen. Man bör i så fall se till att ha tid att fördjupa sig i det allmänna rådet och dess vägledning.

Kursintyg

Kursen består av 28 föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition.

Du behöver avsätta cirka 8 klassrumstimmar för att genomföra kursen. Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande principer
 • Begränsningar i utformningen av årsbokslutet
 • Uppställningsformer för årsbokslut
 • Uppdrag på löpande räkning
 • Uppdrag till fast pris
 • Redovisning av förlustuppdrag
 • Vad innebär termen "väsentlig risk och förmåner"
 • Huvudregeln eller alternativregeln
 • Beräkning av färdigställandegrad
 • Värdering av pågående arbeten
 • Förenklingsregeln
 • Flödesschema för bestämning av kostnadsredovisning
 • Exempel på omklassificering och speciella förvärv
 • Avskrivning på immateriella och materiella anläggningstillgångar
 • Speciellt om byggnad och mark
 • Nedskrivning och återföring
 • Varulager
 • Eget kapital och obeskattade reserver
 • Avsättningar
 • Särskilt om avsättningar i enskild firma och HB
 • Semesterlöneskuld
 • Upplysningar
 • Exempel på formulering
 • Särskilda regler första gången årsbokslut upprättas enligt detta allmänna råd
 • Exempel på uppställning i balansräkningens eget kapital
 • Praktiska tips för den som ska göra jobbet
 • Exempel på hur man kan resonera och redovisa
 • Arbetsuppgifter i samband med videoavsnitten
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial
 • Kursen innehåller tydliga exempel inom flera områden som kan vara särskilt komplicerade. I kursmaterialet ingår även en mall i Excel.
ENSKILD KURS
Boka denna kurs för 1995 kr

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera