Inga kringkostnader med kurser online

Årsbokslut nya regler - en jämförelse

I den här kursen gör vi en jämförelse mellan olika regelverk för att upprätta årsbokslut - alltså inte årsredovisning. Här har vi fått nya regler som ska tillämpas från 2019.

Målgrupp:

Redovisningsassistenter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med löpande redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning. Kursen ger en praktisk genomgång av likheter och skillnader mellan regelverken och ger en bra överblick för den som redan gör bokslut enligt de äldre reglerna.

Kursinnehåll:

 Årsbokslut nya regler
 Ikraftträdande
 Årsbokslutets innehåll enligt K2
 Utformning av årsbokslutet
 Grundläggande redovisningsprinciper
 Resultaträkning
 Balansräkning - Tillgångar
 Anläggningstillgångar
 Omsättningstillgångar
 Balansräkning - Eget kapital och skulder
 Årsbokslut enligt K3
 Tilläggsupplysningar
 Övergång - Första gången tillämpad

Kursmål:

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur ett årsbokslut är utformat.

Förkunskaper:

Erfarenhet av redovisningsarbete och bokslutsarbete samt grundläggande kunskaper i företagsekonomi är nödvändiga förkunskaper. Då kursdeltagaren studerar helt i sin egen takt finns det tid och möjlighet även för den relativt oerfarne att ta del i kursen. Man bör i så fall se till att ha tid att fördjupa sig i det allmänna rådet BFNAR 2017:3.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt samt gjort arbetsuppgifterna som är kopplade till föreläsningsavsnitten.


Kursavgift

1495.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 1,5 timmar inom Redovisning bokslut.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera