Årsbokslut nya regler - en jämförelse

Årsbokslut nya regler - en jämförelse

I den här kursen gör vi en jämförelse mellan olika regelverk för att upprätta årsbokslut - alltså inte årsredovisning. Här har vi fått nya regler som ska tillämpas från 2019.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Årsbokslut nya regler
 • Ikraftträdande
 • Årsbokslutets innehåll enligt K2
 • Utformning av årsbokslutet
 • Grundläggande redovisningsprinciper
 • Resultaträkning
 • Balansräkning - Tillgångar
 • Anläggningstillgångar
 • Omsättningstillgångar
 • Balansräkning - Eget kapital och skulder
 • Årsbokslut enligt K3
 • Tilläggsupplysningar
 • Övergång - Första gången tillämpad

Ur kursinnehållet:

 • Årsbokslut nya regler
 • Ikraftträdande
 • Årsbokslutets innehåll enligt K2
 • Utformning av årsbokslutet
 • Grundläggande redovisningsprinciper
 • Resultaträkning
 • Balansräkning - Tillgångar
 • Anläggningstillgångar
 • Omsättningstillgångar
 • Balansräkning - Eget kapital och skulder
 • Årsbokslut enligt K3
 • Tilläggsupplysningar
 • Övergång - Första gången tillämpad

Målgrupp

Redovisningsassistenter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med löpande redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning. Kursen ger en praktisk genomgång av likheter och skillnader mellan regelverken och ger en bra överblick för den som redan gör bokslut enligt de äldre reglerna.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur ett årsbokslut är utformat.

Förkunskaper

Erfarenhet av redovisningsarbete och bokslutsarbete samt grundläggande kunskaper i företagsekonomi är nödvändiga förkunskaper. Då kursdeltagaren studerar helt i sin egen takt finns det tid och möjlighet även för den relativt oerfarne att ta del i kursen. Man bör i så fall se till att ha tid att fördjupa sig i det allmänna rådet BFNAR 2017:3.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt samt gjort arbetsuppgifterna som är kopplade till föreläsningsavsnitten.

Du behöver avsätta cirka 1,5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.