Årsredovisning enligt K2 i praktiken

Årsredovisning enligt K2 i praktiken

- Lär dig upprätta årsredovisning enligt BFNAR 2016:10 (K2)

I denna kurs går vi igenom det allmänna rådet för att upprätta årsredovisning i mindre aktiebolag. Vi diskuterar fördelar och nackdelar med valet av K2 som regelverk och visar hur redovisningen sker i samband med bokslutet och upprättande av årsredovisningen.

I materialet finns en praktisk Excel-mall som kan användas för att upprätta årsredovisning enligt K2. Den kan även användas i byråinterna kurser och övningar då den ger möjlighet att prova olika lösningar och diskutera utformningen av den ekonomiska rapport som alla aktiebolag ska göra offentlig.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Kursen ingår utan kostnad i årspaketet.

Målgrupp

Redovisningsassistenter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med löpande redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning. Kursen är en genomgång av K2-regelverkets uppbyggnad och hur det ska tillämpas vid upprättande av årsredovisning.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur en årsredovisning är utformad och hur man kan resonera i olika situationer vid värderingar och periodiseringar.

Förkunskaper

Erfarenhet av redovisningsarbete och bokslutsarbete samt grundläggande kunskaper i företagsekonomi är nödvändiga förkunskaper. Då kursdeltagaren studerar helt i sin egen takt finns det tid och möjlighet även för den relativt oerfarne att ta del i kursen. Man bör i så fall se till att ha tid att fördjupa sig i det allmänna rådet BFNAR 2016:10.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt samt gjort arbetsuppgifterna som är kopplade till föreläsningsavsnitten.

Du behöver avsätta cirka 8 klassrumstimmar för att genomföra kursen. Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Ur kursinnehållet:

 • Allmän struktur, lagar och regelverk
 • Årsredovisningens utformning
 • Grundläggande principer som styr arbetet samt avvikelse från dessa
 • Förvaltningsberättelsens utformning
 • Resultaträkningen
 • Intäktsredovisning
 • Intäktsredovisning i tjänsteuppdrag
 • Olika metoder för redovisning av entreprenader
 • Successiv vinstavräkning
 • Alternativregeln
 • Kostnader av olika slag
 • Anläggningstillgångar av olika slag
 • Omsättningstillgångar
 • Eget kapital
 • Avsättningar
 • Långfristiga skulder
 • Kortfristiga skulder
 • Tilläggsupplysningar
 • Praktiska tips för den som ska göra jobbet
 • Exempel på hur man kan resonera och redovisa
 • Arbetsuppgifter i samband med videoavsnitten
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial
ENSKILD KURS
Boka denna kurs för 1995 kr

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera