Att studera online är effektivt

Årsredovisning enligt K2 i praktiken

- Lär dig upprätta årsredovisning enligt BFNAR 2016:10 (K2)

I denna kurs går vi igenom det allmänna rådet för att upprätta årsredovisning i mindre aktiebolag. Vi diskuterar fördelar och nackdelar med valet av K2 som regelverk och visar hur redovisningen sker i samband med bokslutet och upprättande av årsredovisningen.

I materialet finns en praktisk Excel-mall som kan användas för att upprätta årsredovisning enligt K2. Den kan även användas i byråinterna kurser och övningar då den ger möjlighet att prova olika lösningar och diskutera utformningen av den ekonomiska rapport som alla aktiebolag ska göra offentlig.

Målgrupp:

Redovisningsassistenter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med löpande redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning. Kursen är en genomgång av K2-regelverkets uppbyggnad och hur det ska tillämpas vid upprättande av årsredovisning.

Kursinnehåll:

 Allmän struktur, lagar och regelverk
 Årsredovisningens utformning
 Grundläggande principer som styr arbetet samt avvikelse från dessa
  Förvaltningsberättelsens utformning
 Resultaträkningen
 Intäktsredovisning
 Intäktsredovisning i tjänsteuppdrag
 Olika metoder för redovisning av entreprenader
 Successiv vinstavräkning
 Alternativregeln
 Kostnader av olika slag
 Anläggningstillgångar av olika slag
 Omsättningstillgångar
 Eget kapital
 Avsättningar
 Långfristiga skulder
 Kortfristiga skulder
 Tilläggsupplysningar
 Praktiska tips för den som ska göra jobbet
 Exempel på hur man kan resonera och redovisa
  Arbetsuppgifter i samband med videoavsnitten
 I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial

Kursmål:

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur en årsredovisning är utformad och hur man kan resonera i olika situationer vid värderingar och periodiseringar.

Förkunskaper:

Erfarenhet av redovisningsarbete och bokslutsarbete samt grundläggande kunskaper i företagsekonomi är nödvändiga förkunskaper. Då kursdeltagaren studerar helt i sin egen takt finns det tid och möjlighet även för den relativt oerfarne att ta del i kursen. Man bör i så fall se till att ha tid att fördjupa sig i det allmänna rådet BFNAR 2016:10.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition..

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt samt gjort arbetsuppgifterna som är kopplade till föreläsningsavsnitten.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 8 timmar inom Redovisning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera