Årsredovisning enligt K2 i praktiken

Årsredovisning enligt K2 i praktiken

- Lär dig upprätta årsredovisning enligt BFNAR 2016:10 (K2)

I denna kurs går vi igenom det allmänna rådet för att upprätta årsredovisning i mindre aktiebolag. Vi diskuterar fördelar och nackdelar med valet av K2 som regelverk och visar hur redovisningen sker i samband med bokslutet och upprättande av årsredovisningen.

I materialet finns en praktisk Excel-mall som kan användas för att upprätta årsredovisning enligt K2. Den kan även användas i byråinterna kurser och övningar då den ger möjlighet att prova olika lösningar och diskutera utformningen av den ekonomiska rapport som alla aktiebolag ska göra offentlig.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Allmän struktur, lagar och regelverk
 • Årsredovisningens utformning
 • Grundläggande principer som styr arbetet samt avvikelse från dessa
 • Förvaltningsberättelsens utformning
 • Resultaträkningen
 • Intäktsredovisning
 • Intäktsredovisning i tjänsteuppdrag
 • Olika metoder för redovisning av entreprenader
 • Successiv vinstavräkning
 • Alternativregeln
 • Kostnader av olika slag
 • Anläggningstillgångar av olika slag
 • Omsättningstillgångar
 • Eget kapital
 • Avsättningar
 • Långfristiga skulder
 • Kortfristiga skulder
 • Tilläggsupplysningar
 • Praktiska tips för den som ska göra jobbet
 • Exempel på hur man kan resonera och redovisa
 • Arbetsuppgifter i samband med videoavsnitten
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial

Ur kursinnehållet:

 • Allmän struktur, lagar och regelverk
 • Årsredovisningens utformning
 • Grundläggande principer som styr arbetet samt avvikelse från dessa
 • Förvaltningsberättelsens utformning
 • Resultaträkningen
 • Intäktsredovisning
 • Intäktsredovisning i tjänsteuppdrag
 • Olika metoder för redovisning av entreprenader
 • Successiv vinstavräkning
 • Alternativregeln
 • Kostnader av olika slag
 • Anläggningstillgångar av olika slag
 • Omsättningstillgångar
 • Eget kapital
 • Avsättningar
 • Långfristiga skulder
 • Kortfristiga skulder
 • Tilläggsupplysningar
 • Praktiska tips för den som ska göra jobbet
 • Exempel på hur man kan resonera och redovisa
 • Arbetsuppgifter i samband med videoavsnitten
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial

Målgrupp

Redovisningsassistenter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med löpande redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning. Kursen är en genomgång av K2-regelverkets uppbyggnad och hur det ska tillämpas vid upprättande av årsredovisning.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur en årsredovisning är utformad och hur man kan resonera i olika situationer vid värderingar och periodiseringar.

Förkunskaper

Erfarenhet av redovisningsarbete och bokslutsarbete samt grundläggande kunskaper i företagsekonomi är nödvändiga förkunskaper. Då kursdeltagaren studerar helt i sin egen takt finns det tid och möjlighet även för den relativt oerfarne att ta del i kursen. Man bör i så fall se till att ha tid att fördjupa sig i det allmänna rådet BFNAR 2016:10.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt samt gjort arbetsuppgifterna som är kopplade till föreläsningsavsnitten.

Du behöver avsätta cirka 8 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.