Intäktsredovisning i K3 och K2 - tjänsteuppdrag och entreprenader

Intäktsredovisning i K3 och K2 - tjänsteuppdrag och entreprenader

För att ett företag ska gå med vinst så krävs det att intäkterna är större än kostnaderna. Intäkterna måste då vara större än alla kostnader sammantaget, vilket innebär att posten intäkter i företaget är den största posten.

Redovisning av intäkter regleras i de olika redovisningsregelverken

En särskild utmaning vid redovisning av intäkter är de tillfällen när företaget har ett uppdrag som löper över flera räkenskapsår. Har företaget dessutom avtalat om att utföra projektet till ett fast pris så blir frågan om värdering av projektet i årsbokslutet och årsredovisningen en viktig, och ibland, komplicerad uppgift.

Genom korrekt hantering i den löpande redovisningen underlättar man dock det kommande arbetet vid års- och periodavslut. För detta krävs dock kunskap i redovisning av intäkter.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Så blir inkomst en intäkt
 • Skillnader mellan K2 och K3
 • Grundläggande regler för intäktsredovisning
 • Olika typer av uppdrag
 • Ansvarsfördelning och risk i uppdrag
 • Uppdrag – fast pris och löpande räkning
 • Successiv vinstavräkning
 • Färdigställandemetoden
 • Bokföring av transaktioner i uppdrag
 • Alternativregeln i samband med årsskiften
 • Rapportering av uppdrag
 • Värdering av pågående arbeten
 • Redovisning av uppdrag i årsredovisningen
  • Successiv vinstavräkning
  • Färdigställandemetoden
 • Skatteaspekter på redovisning av uppdrag till fast pris

Ur kursinnehållet:

 • Så blir inkomst en intäkt
 • Skillnader mellan K2 och K3
 • Grundläggande regler för intäktsredovisning
 • Olika typer av uppdrag
 • Ansvarsfördelning och risk i uppdrag
 • Uppdrag – fast pris och löpande räkning
 • Successiv vinstavräkning
 • Färdigställandemetoden
 • Bokföring av transaktioner i uppdrag
 • Alternativregeln i samband med årsskiften
 • Rapportering av uppdrag
 • Värdering av pågående arbeten
 • Redovisning av uppdrag i årsredovisningen
  • Successiv vinstavräkning
  • Färdigställandemetoden
 • Skatteaspekter på redovisning av uppdrag till fast pris

Målgrupp

Redovisningskonsulter och personer som arbetar med redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs förstå när och hur vi redovisar intäkter från ett uppdrag i bokföringen och i årsredovisningen.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskap och i redovisning och förståelse för företagets ekonomi. Det finns flera kurser i redovisning som kan tjäna som förberedelse.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt samt gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.