Årsredovisning enligt K2 och K3 - Fördjupning

Årsredovisning enligt K2 och K3 - Fördjupning

I den här kursen går vi igen reglerna för att upprätta årsredovisning enligt både K2 och K3. Vi diskuterar även praktiska tillämpningsfrågor vid valet mellan dessa båda regelverk.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Olika företagskategorier
 • Vilka valmöjligheter finns?
 • Erfarenheter hittills av årsredovisning enligt K2 och K3
 • Årsredovisningens innehåll
 • Grundläggande redovisningsprinciper
 • Anläggningstillgångar
 • Vid anskaffningstillfället
 • Efter anskaffningstillfället
 • Immateriella tillgångar
 • Finansiella tillgångar
 • Varulager och pågående arbete
 • Eget kapital
 • Avsättningar och skulder
 • Skulder
 • Resultaträkning
 • Förvaltningsberättelse
 • Noter
 • Kassaflödesanalys
 • Koncernfrågor
 • Andra företagsformer än aktiebolag

Ur kursinnehållet:

 • Olika företagskategorier
 • Vilka valmöjligheter finns?
 • Erfarenheter hittills av årsredovisning enligt K2 och K3
 • Årsredovisningens innehåll
 • Grundläggande redovisningsprinciper
 • Anläggningstillgångar
 • Vid anskaffningstillfället
 • Efter anskaffningstillfället
 • Immateriella tillgångar
 • Finansiella tillgångar
 • Varulager och pågående arbete
 • Eget kapital
 • Avsättningar och skulder
 • Skulder
 • Resultaträkning
 • Förvaltningsberättelse
 • Noter
 • Kassaflödesanalys
 • Koncernfrågor
 • Andra företagsformer än aktiebolag

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbeta med redovisning i främst aktiebolag.

Kursmål

Kursen är avpassat för den som jobbar med redovisning och som ska upprätta årsredovisning.

Förkunskaper

Kursen kräver kunskaper i redovisning på en nivå där man upprättar bokslut och årsredovisning i aktiebolag. För den som inte har kunskaper på den nivån så rekommenderar vi att man i första hand väljer några av våra grundläggande kurserna på dessa områden och därefter tar sig an denna kurs.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, besvarar kontrollfrågorna och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 7 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.