Månadsbokslut och rapportering

Månadsbokslut och rapportering

Kursen vänder sig till dig som ska sammanställa rapporter månadsvis eller periodvis - rapporter som ska fungera som underlag för företagsledningens beslut.

Du behärskar de dagliga hantverket. I kursen resonerar vi kring vad man bör tänka på för att rapporteringen ska fylla en praktisk roll som styrdokument. Du får handfasta förslag på hur du kan arbeta med checklistor som du kan använda för att skapa säkerhet i arbetet.

Arbeta med interna rapporter

Det är skillnad mellan externa rapporter och interna rapporter. De interna rapporterna vänder sig till de som har resultatansvar och kan påverka företagets lönsamhet. Men vad krävs för att dessa rapporter ska bli effektiva?

Rapportering i olika företagsformer

När rapportering sker för enskild firma eller för handelsbolag finns det risk att rapporterna feltolkas. Vi ägnar ett avsnitt till att se hur löpande rapportering i dessa företag kan göras mera upplysande och relevant.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande om ekonomirapportering
 • Kvalitetsnormer för konsulter Reko / Rex
 • Standardiserade rapporter
 • Grundläggande redovisningsprinciper
 • Principer som styr extern rapportering
 • Valet mellan extern- och intern rapportering
 • Månadsbokslutet – Periodbokslutet
 • Arbetsgång för månadsbokslut
 • Gör en checklista för varje företag
 • Jämförelsetal
 • Så skapar du meningsfulla jämförelsetal
 • Interna rapporter på ansvarig-nivå
 • Budgetering - Affärsidé i siffror
 • Exempel på upplägg och frågor i budgetarbetet
 • Nollbasbudget - Ett sätt att testa den egna verksamheten
 • Använda budgeten som jämförelse och i prognoser
 • Resultatrapportering i enskild firma och handelsbolag
 • Finansiella rapporter berättar inte allt

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande om ekonomirapportering
 • Kvalitetsnormer för konsulter Reko / Rex
 • Standardiserade rapporter
 • Grundläggande redovisningsprinciper
 • Principer som styr extern rapportering
 • Valet mellan extern- och intern rapportering
 • Månadsbokslutet – Periodbokslutet
 • Arbetsgång för månadsbokslut
 • Gör en checklista för varje företag
 • Jämförelsetal
 • Så skapar du meningsfulla jämförelsetal
 • Interna rapporter på ansvarig-nivå
 • Budgetering - Affärsidé i siffror
 • Exempel på upplägg och frågor i budgetarbetet
 • Nollbasbudget - Ett sätt att testa den egna verksamheten
 • Använda budgeten som jämförelse och i prognoser
 • Resultatrapportering i enskild firma och handelsbolag
 • Finansiella rapporter berättar inte allt

Målgrupp

Personer som arbetar med den löpande redovisningen men också ska sammanställa olika periodrapporter till företagsledningen.
Egna företagare som vill förstå hur ekonomirapporterna kan vara till hjälp vid ledningen av företaget.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna upprätta månads-/periodbokslut och ekonomirapporter som är kvalitetssäkrade och som kan användas som beslutsunderlag.

Förkunskaper

Goda kunskaper i löpande redovisning och grundläggande kunskaper i företagsekonomi.

Kursintyg

Den som genomfört kursen och gjort tillämpningsuppgifterna får ett kursintyg

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.