Bokslut - i teori och praktik

Bokslut - i teori och praktik

I den här kursen lär vi oss att göra bokslut. Kursen består av två delar.

Den teoretiska delen

I del 1 går vi igenom reglerna för värdering av tillgångar och skulder. Vi ser på vad som är avdragsgilla kostnader och vilka intäkter som ska redovisas.

Den praktiska delen

Här gör vi ett bokslut tillsammans. Du kan följa hur bokslutsarbetet fortskrider post för post. Från de första analyserna av tillgångars värde till slutliga skatteplaneringen och skatteberäkningen.

Vi utgår från ett material bestående av balans- och resultaträkning, så som du skulle få det efter ett års löpande redovisning.

Det bokslut som vi arbetar fram kan sedan ligga till grund för att upprätta en årsredovisning.

I kursen diskuterar vi även rutiner i samband med planering och organisation av bokslutsarbetet. Vi utgår från ett arbetsschema, en checklista, i arbetet med det praktiska bokslutet. Ett praktiskt hjälpmedel som du sedan kan använda i det fortsatta arbetet med att upprätta bokslut.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande redovisningsprinciper
  • K-normeringarna – Bokslut och årsredovisning
  • Företagsekonomins begreppsvärld
 • Bokslutet – grund för beslutsfattande
  • Sambandet mellan bokslutets rapporter
 • Planering av bokslutsarbetet
 • Värderingsregler i årsbokslutet
  • Lagregler – redovisning och beskattning
  • Värdering av en anläggningstillgång
  • Avskrivning av anläggningstillgång
  • Nedskrivning och uppskrivning
  • Räkenskapsenlig avskrivning
 • Värdering av omsättningstillgångar
  • Varulager
  • Lager av egentillverkade varor
  • Pågående arbete för annans räkning
  • Kortfristig fordran - Kundfordringar
 • Skulder och eget kapital
  • Lagar, regler och definitioner
  • Skulder
  • Avsättningar
 • Periodiseringar
  • Kostnadsföra eller balansera?
  • Löner och personal i bokslutet
  • Semesterår
 • Skatteplanering i bokslutet
  • Avskrivning över plan
  • Periodiseringsfond
 • Skatteberäkning
 • Eget kapital i olika företagsformer
 • Praktisk genomgång och upprättande av ett bokslut

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande redovisningsprinciper
  • K-normeringarna – Bokslut och årsredovisning
  • Företagsekonomins begreppsvärld
 • Bokslutet – grund för beslutsfattande
  • Sambandet mellan bokslutets rapporter
 • Planering av bokslutsarbetet
 • Värderingsregler i årsbokslutet
  • Lagregler – redovisning och beskattning
  • Värdering av en anläggningstillgång
  • Avskrivning av anläggningstillgång
  • Nedskrivning och uppskrivning
  • Räkenskapsenlig avskrivning
 • Värdering av omsättningstillgångar
  • Varulager
  • Lager av egentillverkade varor
  • Pågående arbete för annans räkning
  • Kortfristig fordran - Kundfordringar
 • Skulder och eget kapital
  • Lagar, regler och definitioner
  • Skulder
  • Avsättningar
 • Periodiseringar
  • Kostnadsföra eller balansera?
  • Löner och personal i bokslutet
  • Semesterår
 • Skatteplanering i bokslutet
  • Avskrivning över plan
  • Periodiseringsfond
 • Skatteberäkning
 • Eget kapital i olika företagsformer
 • Praktisk genomgång och upprättande av ett bokslut

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jobbar med företagets redovisning och ekonomi och som ska upprätta månads- och årsbokslut samt rapportera till företagets intressenter.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur ett bokslut i ett mindre aktiebolag upprättas. Deltagaren får också förståelse för hur den löpande redovisningen kan förbättras för att löpande rapportering och månadsbokslut ska bli korrekt.

Förkunskaper

Erfarenhet av löpande redovisning och grundläggande kunskaper om de regelverk som styr redovisningen.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg. Ämnesområdet är externredovisning.

Du behöver avsätta cirka 7 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.