För proaktiva företagsrådgivare

Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


Mats Dahlberg

2022-09-18

Ta ut rätt lön 2022 för att optimera utdelning 2023

Inkomstgränser och skatteuttag 2022

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala. Upp till en årsinkomst på 554 900 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Kommunalskatten varierar beroende på var i landet man är folkbokförd. Den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 %.

På belopp över 554 900 kr betalar man också statlig skatt på 20 %.

Rätten till pension är kopplad till den inkomst man har och maximal pensionsrätt har man tjänat in om man har en inkomst på 572 600 kr. Löner över detta belopp ger ingen ytterligare pensionsrätt.

Sista chansen att planera är årsskiftet när det gäller löner, utdelning i fåmansbolag och pensionsavsättningar.

Reglerna gäller kalenderår så i januari 2023 är det för sent att göra något åt 2022.

Följande gäller ägare i fåmansföretag.

Utdelning under 2023 kan maximeras genom att hälften av företagets lönesumma kan adderas till ett gräsbelopp för att öka utdelningsutrymmet.

Det finns emellertid ett krav på minsta löneuttag hos ägaren eller denne närstående som jobbar i företaget.

För att få räkna med det lönebaserade utrymmet för utdelning under 2023 måste du ta ut lön under 2022 på:
• 426 000 kronor ökat med fem procent av den kontanta lönesumman i företaget eller
• 681 600 kronor.

Budskapet är att man bör planera sina löneuttag innan årsskiftet då det kan innebära väsentligt lägre skatt på utdelning och kapitalvinster. Vi förklarar mera ingående i våra kurser.


  Förslag till kurs om du vill lära mera....

Andra blogginlägg