Diskriminering på arbetsplatsen och vid rekrytering

Diskriminering på arbetsplatsen och vid rekrytering

Att utsätta någon för diskriminering är allvarligt, och ett beteende som vi inte kan tolerera på arbetsplatsen.

I den här kursen ser vi på diskriminering både utifrån den anställdes och arbetsgivarens perspektiv.

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för att motverka diskriminering på arbetsplatsen

Vi granskar också rekryteringsprocessen och de risker för diskriminering som kan finnas där.

I kursen finns, förutom föreläsningarna, ett antal arbetsuppgifter som exemplifierar diskriminering.

Att bryta mot arbetslagstiftningen resulterar ofta i svåra och dyra konflikter.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Diskriminering i och utanför arbetsplatsen
 • Diskrimineringsgrunderna
 • Diskrimineringsformerna
 • Diskriminering vid rekrytering
 • Platsannons och dess utformning
 • Rekryteringsprocessen
 • Planera rekryteringsintervjun
 • Diskriminering på arbetsplatsen
 • Repressalier och utredningsskyldighet
 • Trakasserier utanför arbetet
 • Diskrimineringsutredningens omfattning
 • Disciplinära åtgärder
 • Praxis - Rättsfall

Ur kursinnehållet:

 • Diskriminering i och utanför arbetsplatsen
 • Diskrimineringsgrunderna
 • Diskrimineringsformerna
 • Diskriminering vid rekrytering
 • Platsannons och dess utformning
 • Rekryteringsprocessen
 • Planera rekryteringsintervjun
 • Diskriminering på arbetsplatsen
 • Repressalier och utredningsskyldighet
 • Trakasserier utanför arbetet
 • Diskrimineringsutredningens omfattning
 • Disciplinära åtgärder
 • Praxis - Rättsfall

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löne- och personalhantering. Företagledare, egna företagare och styrelsemedlemmar är personer som kommer att ha stor nytta av kursen. Lönekonsulter och redovisningskonsulter är andra som garanterat kommer att konfronteras med dessa frågor i kontakten med sina kundföretag.

Kursmål

Kursen ger, tillsammans med övriga kurser i arbetsrätt, en viktig fördjupning i ämnet som är nödvändig för den som ska hantera arbetsrättsfrågor.

Förkunskaper

Erfarenhet av personalfrågor är en fördel men inte nödvändigt för att ha behållning av kursen.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 1 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.