Uppsägning på grund av Personliga skäl

Uppsägning på grund av Personliga skäl

Kursen ger en övergripande genomgång av reglerna kring uppsägning på grund av personliga skäl. Reglerna kring anställning är bitvis komplicerade och utan kunskap i ämnet finns det stor risk att man som arbetsgivare agerar felaktigt - något som kan få allvarliga konsekvenser.

Hur kan du, och ska du, agera om du inte kommer överens med en anställd och du vill säga upp denne på grund av personliga skäl? Ingen lätt situation, men inte helt ovanlig. Men vad är det som gäller.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Personliga skäl
 • Uppsägningsbesked
 • Avbryta anställningen
 • Kravet på sakliga skäl
 • Bedömning sakliga skäl
 • Praxis
 • Prövning
 • Upprepad förseelse
 • Tidigare åtgärder
 • Avskedande
 • Varsel
 • Ogiltigförklaring
 • Tvåmånadersregeln
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt åtgärdsschema som kan fungera som beslutsstöd vi planering och genomförande av uppsägning pga. personliga skäl

Ur kursinnehållet:

 • Personliga skäl
 • Uppsägningsbesked
 • Avbryta anställningen
 • Kravet på sakliga skäl
 • Bedömning sakliga skäl
 • Praxis
 • Prövning
 • Upprepad förseelse
 • Tidigare åtgärder
 • Avskedande
 • Varsel
 • Ogiltigförklaring
 • Tvåmånadersregeln
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt åtgärdsschema som kan fungera som beslutsstöd vi planering och genomförande av uppsägning pga. personliga skäl

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löne- och personalhantering som personalchef eller som egen företagare. Redovisningskonsulter, som ofta får frågor kring anställning och uppsägning från sina kunder, behöver behärska detta. Ett felaktigt råd kan skapa problem.

Kursmål

Efter genomgången kurs ska deltagaren förstå vilka regler som gäller om man vill säga upp någon på grund av personliga skäl. Kursens arbetsuppgifter ger en bra tillämpning av regelverket och en möjlighet att befästa sina kunskaper.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i arbetsrätt kan vara en fördel. Vi rekommenderar därför vår kurs Uppsägning på grund av Arbetsbrist för att skilja på begreppen kring uppsägning.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 1 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.