Praktisk hjälp i personalfrågor

Nyhetsbevakning personal och arbetsrätt


Logga in för att öppna nyhetsbevakningen!

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15-18 åringar slopas

Publicerad den: 2023-12-07
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Konflikt mellan lojalitetsplikt och yttrandefrihet i fall med en lärare

Publicerad den: 2023-11-10
Sökord: Dom i AD || Avdelning: Nyheter

Ny regelstruktur på Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Publicerad den: 2023-11-05
Sökord: Arbetsmiljö || Avdelning: Nyheter

Förhandlingsskyldighet, Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, Företrädesrätt till återanställning

Publicerad den: 2023-10-06
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Fråga om Arbetsdomstolen är behörig domstol i ett överklagat mål

Publicerad den: 2023-10-04
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg

Publicerad den: 2023-09-26
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

Publicerad den: 2023-09-24
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet

Publicerad den: 2023-09-20
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet

Publicerad den: 2023-09-11
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Veto vid inhyrning av arbetskraft och primär förhandlingsskyldighet före inhyrning av arbetskraft

Publicerad den: 2023-08-25
Sökord: Dom i AD || Avdelning: Nyheter