Riskbedömning - ISA 315 omarbetad standard

Riskbedömning - ISA 315 omarbetad standard

Den här kursen riktar sig till revisorer som vill öka sin förståelse av den omarbetade standarden ISA 315 – att identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter.

Som revisor ska du göra en riskbedömning utifrån företagets storlek och verksamhet. Det ställer krav på förståelse för företaget och dess miljö. Här kommer standarden ISA 315 in i bilden. Den är skalbar och praktisk och kursen ger många exempel på tillämpningar och hur man kan tänka i olika situationer.


ISA 315 - Identifiering och bedömning av riskerna för väsentlig felaktighet, har reviderats för att inkludera en mer robust och konsekvent riskidentifiering och bedömning.

Vi utgår från planeringsprocessen och granskar både förändringar i standarden såväl som områden som inte förändrats.

Vi diskuterar möjligheten att identifiera väsentliga fel på både rapportnivå och påståendenivå, hur företagets IT-system och redovisning påverkar revisorns arbete och mycket annat.

Ansvarig för kursen är Martin Johansson som har mångårig erfarenhet och perspektiv på revision och revisorns roll.

Är du intresserad av revision eller arbetar som revisor får du inte missa denna kurs!

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • ISA 315 – omarbetad standard
 • Identifiera och bedöma risk för väsentliga fel
 • Riskbedömning
 • Planeringsprocessen
 • Vad är nytt
  • Varför en omarbetad standard
  • Största förändringarna
  • Vad har inte förändrats
 • Vilka revisioner påverkas
 • Ikraftträdande
 • Centrala begrepp
 • Samband mellan olika risker
 • Krav på riskbedömning
  • Hur blir riskbedömningen en del av granskningen
  • Riskbedömning – analytisk granskning
  • Riskbedömning – observation och inspektion
  • Företaget och dess miljö
 • Särskilt om system för intern kontroll
  • Förstå komponenterna i företagets system
 • Särskilt om informationssystem och kommunikation
  • Exempel IT-system och redovisning
  • Revisorns utvärdering av företagets system
 • Identifiera och bedöma risker för väsentliga fel
 • Risker som ska bedömas
 • Särskilt om påståendenivå
  • Riskbedömning – inom ett spektrum
  • Riskbedömning – betydande risker
  • Riskbedömning – påverkan på granskningen
 • Utvärdera revisionsbevis
 • Dokumentation

Ur kursinnehållet:

 • ISA 315 – omarbetad standard
 • Identifiera och bedöma risk för väsentliga fel
 • Riskbedömning
 • Planeringsprocessen
 • Vad är nytt
  • Varför en omarbetad standard
  • Största förändringarna
  • Vad har inte förändrats
 • Vilka revisioner påverkas
 • Ikraftträdande
 • Centrala begrepp
 • Samband mellan olika risker
 • Krav på riskbedömning
  • Hur blir riskbedömningen en del av granskningen
  • Riskbedömning – analytisk granskning
  • Riskbedömning – observation och inspektion
  • Företaget och dess miljö
 • Särskilt om system för intern kontroll
  • Förstå komponenterna i företagets system
 • Särskilt om informationssystem och kommunikation
  • Exempel IT-system och redovisning
  • Revisorns utvärdering av företagets system
 • Identifiera och bedöma risker för väsentliga fel
 • Risker som ska bedömas
 • Särskilt om påståendenivå
  • Riskbedömning – inom ett spektrum
  • Riskbedömning – betydande risker
  • Riskbedömning – påverkan på granskningen
 • Utvärdera revisionsbevis
 • Dokumentation

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar på revisions- och redovisningsbyrå eller är allmänt intresserad av riskbedömning. Har du någon form av ledningsansvar kommer du att ha stor nytta av kursen.

Kursmål

Kursens mål är att ge en praktisk genomgång av standarden och att rusta deltagaren att arbeta med riskbedömning en både teoretisk och praktisk vägledning.

Förkunskaper

Du arbetar idag på en revisions- eller redovisningsbyrå som revisor eller rådgivare.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2,5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.