Revisorsintyg

Revisorsintyg

Denna kurs behandlar ämnet Revisorsintyg, och ger en fördjupning i denna svåra del av revisorns uppdrag.

Revisorn anlitas inte bara för den lagpålagda revisionen utan i ett stort antal andra uppdrag. Revisorn kommer att avlämna en rapport och oftast ett intyg. Vi diskuterar revisorns avtal, planering, genomförande och ansvar samt analyserar konkreta fall och tillsynsärenden.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • RN:s praxis
 • Allmänt om revisorsintyg
 • Granskningsuppdrag
 • Grad av bestyrkande vid positiva och negativa uttalanden
 • Uppdragsgivare/användare - matris
 • Grad av bestyrkande - innebörd
 • Exempel på värderingsutlåtande
 • Betydelsen av en disclaimer
 • Revision av finansiella rapporter
 • Granskning av enskilda delar
 • Översiktlig granskning
 • Planering och utförande
 • Slutsatser och rapportering
 • Granskning av kontrollbalansräkning
 • Rapportering kring kontrollbalansräkning
 • Årsredovisning som kontrollbalansräkning
 • Andra bestyrkandeuppdrag
 • Generella principer för planering och genomförande
 • Exempel på granskningsåtgärder och intyg
 • Standarder för närliggande tjänster
 • Utformning av uppdragsavtal
 • Processen kring olika intyg

Ur kursinnehållet:

 • RN:s praxis
 • Allmänt om revisorsintyg
 • Granskningsuppdrag
 • Grad av bestyrkande vid positiva och negativa uttalanden
 • Uppdragsgivare/användare - matris
 • Grad av bestyrkande - innebörd
 • Exempel på värderingsutlåtande
 • Betydelsen av en disclaimer
 • Revision av finansiella rapporter
 • Granskning av enskilda delar
 • Översiktlig granskning
 • Planering och utförande
 • Slutsatser och rapportering
 • Granskning av kontrollbalansräkning
 • Rapportering kring kontrollbalansräkning
 • Årsredovisning som kontrollbalansräkning
 • Andra bestyrkandeuppdrag
 • Generella principer för planering och genomförande
 • Exempel på granskningsåtgärder och intyg
 • Standarder för närliggande tjänster
 • Utformning av uppdragsavtal
 • Processen kring olika intyg

Målgrupp

Kursen vänder sig till kvalificerade revisorer.

Kursmål

Kursens mål är att beskriva vad som händer i revisionsbranschen just nu samt att informera genom föreläsningar och arbetsuppgifter.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till kvalificerade revisorer.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna till kursavsnitten får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.