Alltid billigare med årsabonnemang

Revisorsintyg

Denna kurs behandlar ämnet Revisorsintyg, och ger en fördjupning i denna svåra del av revisorns uppdrag.

Revisorn anlitas inte bara för den lagpålagda revisionen utan i ett stort antal andra uppdrag. Revisorn kommer att avlämna en rapport och oftast ett intyg. Vi diskuterar revisorns avtal, planering, genomförande och ansvar samt analyserar konkreta fall och tillsynsärenden.

Kursinnehåll:

 RN:s praxis
 Allmänt om revisorsintyg
 Granskningsuppdrag
 Grad av bestyrkande vid positiva och negativa uttalanden
 Uppdragsgivare/användare - matris
 Grad av bestyrkande - innebörd
 Exempel på värderingsutlåtande
 Betydelsen av en disclaimer
 Revision av finansiella rapporter
 Granskning av enskilda delar
 Översiktlig granskning
 Planering och utförande
 Slutsatser och rapportering
 Granskning av kontrollbalansräkning
 Rapportering kring kontrollbalansräkning
 Årsredovisning som kontrollbalansräkning
 Andra bestyrkandeuppdrag
 Generella principer för planering och genomförande
 Exempel på granskningsåtgärder och intyg
 Standarder för närliggande tjänster
 Utformning av uppdragsavtal
 Processen kring olika intyg

Målgrupp:

Kursen vänder sig till kvalificerade revisorer.

Kursmål:

Kursens mål är att beskriva vad som händer i revisionsbranschen just nu samt att informera genom föreläsningar och arbetsuppgifter.

Förkunskaper:

Kursen vänder sig till kvalificerade revisorer.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna till kursavsnitten får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 4 timmar inom Revision.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera