Inga kringkostnader med kurser online

Mervärdesskatt – en introduktionskurs

Moms är den skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Den som bedriver yrkesmässig verksamhet och säljer momspliktiga varor eller tjänster ska anmäla sig för registrering till Skatteverket. Dit ska man också sända sin momsdeklaration och betala in momsen.

Momsen är ett komplicerat område inom skatterätten och återspeglar vårt moderna internationella näringsliv. Här kan du lära dig hur du ska hantera momsen och hur och var du ska söka svaren på dina momsfrågor.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig hur momssystemet är uppbyggt. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter - alla kommer dagligen i kontakt med momsen..

Kursinnehåll:

 Principerna för mervärdesbeskattningen
 När inträder skattskyldighet
 Beskattningsunderlag
 Skattesatser
 Redovisning av moms
 Omvänd skattskyldighet
 Vinstmarginalbeskattning
 Avdragsrättens grunder
 Undantag från momsplikt
 Bilar och andra motorfordon
 Avdragsförbud i vissa fall
 Krav på fakturans utformning
 Internationell handel
 I kursmaterialet ingår ett praktiskt arbetsmaterial och övningsexempel.

Kursmål:

Kursen ger en bra bild och orientering av hur momslagstiftningen är uppbyggd.

Förkunskaper:

Inga tidigare kunskaper i moms krävs.Med grundläggande kunskaper i bokföring är det lättare att tillgodogöra sig kursen.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Kontrollfrågor, exempel och arbetsuppgifter finns till de flesta av kursens delavsnitt.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort övningsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom moms-skatt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera