Inga kringkostnader med kurser online

Koncernredovisning - Förvärvsanalys

Denna kurs, Koncernredovisning - Förvärvsanalys, är en fördjupning i koncernredovisning och tar vid där vår kurs Koncernredovisning slutar. I denna kurs granskar vi hantering av olika förvärv och hur förvärvsanalysen ställs upp i olika situationer. Vi kommer därför att jobba med frågorna kring värderingsregler för förvärvade tillgångar, hur analysen ska hanteras på arbetspapperet och hur eventuella minoritetsintressen ska redovisas.

Vi granskar både redovisningen under förvärvsåret och hur hanteringen av koncernredovisningen blir under kommande år.

Kursinnehåll:

 • Koncernen - en redovisningsenhet
 • Förvärv av företag
 • Identifiering av ägarstrukturer
 • Förvärvsmetoden
 • Förvärvsanalysen
 • Värdering av gjorda förvärv
 • Metod för elimineringar
 • Metod för justeringar
 • Goodwill och negativ goodwill
 • Avskrivningar på koncernnivå
 • Reavinst/förlust på koncernnivå
 • Minoritetsägande
 • Redovisning av minoritetsintresse
 • Exempel på olika transaktioner

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som ska jobbar med redovisning och som behöver upprätta en koncernredovisning.

Kursmål:

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskaper om regler och metoder för att upprätta koncernredovisning.

Förkunskaper:

Kursen kräver kunskaper motsvarande vår kurs Koncernredovisning som är en grundkurs.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom redovisning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera