Koncernredovisning - Förvärvsanalys

Koncernredovisning - Förvärvsanalys

Denna kurs, Koncernredovisning - Förvärvsanalys, är en fördjupning i koncernredovisning och tar vid där vår kurs Koncernredovisning slutar. I denna kurs granskar vi hantering av olika förvärv och hur förvärvsanalysen ställs upp i olika situationer. Vi kommer därför att jobba med frågorna kring värderingsregler för förvärvade tillgångar, hur analysen ska hanteras på arbetspapperet och hur eventuella minoritetsintressen ska redovisas.

Vi granskar både redovisningen under förvärvsåret och hur hanteringen av koncernredovisningen blir under kommande år.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Koncernen - en redovisningsenhet
 • Förvärv av företag
 • Identifiering av ägarstrukturer
 • Förvärvsmetoden
 • Förvärvsanalysen
 • Värdering av gjorda förvärv
 • Metod för elimineringar
 • Metod för justeringar
 • Goodwill och negativ goodwill
 • Avskrivningar på koncernnivå
 • Reavinst/förlust på koncernnivå
 • Minoritetsägande
 • Redovisning av minoritetsintresse
 • Exempel på olika transaktioner

Ur kursinnehållet:

 • Koncernen - en redovisningsenhet
 • Förvärv av företag
 • Identifiering av ägarstrukturer
 • Förvärvsmetoden
 • Förvärvsanalysen
 • Värdering av gjorda förvärv
 • Metod för elimineringar
 • Metod för justeringar
 • Goodwill och negativ goodwill
 • Avskrivningar på koncernnivå
 • Reavinst/förlust på koncernnivå
 • Minoritetsägande
 • Redovisning av minoritetsintresse
 • Exempel på olika transaktioner

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som ska jobbar med redovisning och som behöver upprätta en koncernredovisning.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskaper om regler och metoder för att upprätta koncernredovisning.

Förkunskaper

Kursen kräver kunskaper motsvarande vår kurs Koncernredovisning som är en grundkurs.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 6 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.