Koncernredovisning

Koncernredovisning

En koncern består av två eller flera juridiska enheter som var och en har sin egen redovisning och som ägs av en annan organisation. Något förenklat kan man säga att en koncernredovisning är en summering av samtliga företags redovisning, ungefär som om alla enheterna vore ett enda företag eller organisation. Det är emellertid en hel del at ta hänsyn till i den manövern.

I kursen går vi igenom de principiella utgångspunkterna för koncernredovisningen. Vi lär oss tekniken för att upprätta koncernens resultat- och balansräkningar. Vi lär oss hantera transaktioner mellan de olika koncernbolagen och hur dessa transaktioner ska elimineras och en del tips kring själva arbetet med koncernredovisningen.

Vi diskuterar ämnet utifrån K3-regelverket.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Lagar och regler
 • Koncernredovisningens grunder
 • elimineringar av interna transaktioner
 • Internleveranser
 • Lån mellan koncernföretagen
 • Utdelning till och från bolagen
 • Obeskattade reserver
 • Koncernbidrag
 • Årsredovisningens utformning

Ur kursinnehållet:

 • Lagar och regler
 • Koncernredovisningens grunder
 • elimineringar av interna transaktioner
 • Internleveranser
 • Lån mellan koncernföretagen
 • Utdelning till och från bolagen
 • Obeskattade reserver
 • Koncernbidrag
 • Årsredovisningens utformning

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som jobbar som redovisningskonsulter eller är egna företagare m.fl.

Kursmål

Kursdeltagaren ska, efter genomförd kurs, behärska metodiken för att upprätta en koncernredovisning.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att deltagaren har goda kunskaper i redovisning och företagsekonomi.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 6 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.