Alltid billigare med årsabonnemang

Koncernredovisning

En koncern består av två eller flera juridiska enheter som var och en har sin egen redovisning och som ägs av en annan organisation. Något förenklat kan man säga att en koncernredovisning är en summering av samtliga företags redovisning, ungefär som om alla enheterna vore ett enda företag eller organisation. Det är emellertid en hel del at ta hänsyn till i den manövern.

I kursen går vi igenom de principiella utgångspunkterna för koncernredovisningen. Vi lär oss tekniken för att upprätta koncernens resultat- och balansräkningar. Vi lär oss hantera transaktioner mellan de olika koncernbolagen och hur dessa transaktioner ska elimineras och en del tips kring själva arbetet med koncernredovisningen.

Vi diskuterar ämnet utifrån K3-regelverket.

Kursinnehåll:

  • Lagar och regler
  • Koncernredovisningens grunder
  • elimineringar av interna transaktioner
  • Internleveranser
  • Lån mellan koncernföretagen
  • Utdelning till och från bolagen
  • Obeskattade reserver
  • Koncernbidrag
  • Årsredovisningens utformning

Målgrupp:

Kursen vänder sig till personer som jobbar som redovisningskonsulter eller är egna företagare m.fl.

Kursmål:

Kursdeltagaren ska, efter genomförd kurs, behärska metodiken för att upprätta en koncernredovisning.

Förkunskaper:

Kursen förutsätter att deltagaren har goda kunskaper i redovisning och företagsekonomi.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Materialet är tillgängligt under ett år, eller om du har ett årsabonnemang, under hela abonnemangstiden.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom Redovisning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera