Komponentavskrivning

Komponentavskrivning

En praktisk kurs i konsten att redovisa komponenter

Denna kurs behandlar avskrivning i allmänhet och komponentavskrivning i synnerhet. Vi går systematiskt igenom ämnet med tydliga exempel. Vi gör också en jämförelse mellan traditionell avskrivning och komponentavskrivning för att visa hur effekterna blir i olika fall.

I kursen finns exempel på olika situationer när det kan vara aktuellt att tillämpa komponentavskrivning. Hör finns även ett antal arbetsuppgifter med kommentarer och diskussionsfrågor som med fördel kan avhandlas i grupp.

Komponentavskrivning är tvingande för större företag som tillämpar K3-regelverket.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Allmänt om avskrivningar
 • Avskrivningsmetoder och principer
 • Tillåtna avskrivningsmetoder
 • Komponentavskrivning
 • Varför komponentavskrivning
 • Redovisningsreglerna i K2 och K3
 • Betydande komponent
 • Väsentlig skillnad i förbrukning
 • Exempel ny byggnad
 • Uppdelning i komponenter
 • Nyttjandeperioder
 • Exempel ny bostadsbyggnad
 • Komponentavskrivning i praktiken
 • Effekter komponent eller traditionell avskrivning
 • Exempel äldre byggnad
 • Direkt infasning
 • Successiv infasning
 • Ersättningsinvesteringar
 • Utbyte av komponent
 • Arbetsuppgifter och diskussionsfrågor
 • Val av avskrivningsmetod
 • Begrepp vid avskrivning - nyttjandeperiod
 • Beräkning av restvärde
 • Komponentuppdelning
 • Komponentavskrivning äldre byggnad
 • Skillnaden mellan K2 och K3
 • Effekter av vald metod vid avskrivning hyresfastighet

Ur kursinnehållet:

 • Allmänt om avskrivningar
 • Avskrivningsmetoder och principer
 • Tillåtna avskrivningsmetoder
 • Komponentavskrivning
 • Varför komponentavskrivning
 • Redovisningsreglerna i K2 och K3
 • Betydande komponent
 • Väsentlig skillnad i förbrukning
 • Exempel ny byggnad
 • Uppdelning i komponenter
 • Nyttjandeperioder
 • Exempel ny bostadsbyggnad
 • Komponentavskrivning i praktiken
 • Effekter komponent eller traditionell avskrivning
 • Exempel äldre byggnad
 • Direkt infasning
 • Successiv infasning
 • Ersättningsinvesteringar
 • Utbyte av komponent
 • Arbetsuppgifter och diskussionsfrågor
 • Val av avskrivningsmetod
 • Begrepp vid avskrivning - nyttjandeperiod
 • Beräkning av restvärde
 • Komponentuppdelning
 • Komponentavskrivning äldre byggnad
 • Skillnaden mellan K2 och K3
 • Effekter av vald metod vid avskrivning hyresfastighet

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbeta med redovisning i främst aktiebolag. Du bör ha viss erfarenhet av bokslut och avskrivningsfrågor för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Kursmål

En gedigen genomgång av reglerna kring komponentavskrivning, avpassat för den som redan jobbar med detta. Kursen riktar sig till mindre och större företag som inte är noterade på någon börs.

Förkunskaper

Kursen kräver kunskaper i redovisning på en nivå där man upprättar bokslut och årsredovisning i aktiebolag. För den som inte redan är insatt i reglerna för aktiebolag och de speciella redovisningsnormeringarna K2 och K3 rekommenderar vi att man i första hand väljer några av våra grundläggande kurser på dessa områden och därefter tar sig an denna kurs.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, besvarar kontrollfrågorna och gör arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 6 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.