Alltid billigare med årsabonnemang

Komponentavskrivning

En praktisk kurs i konsten att redovisa komponenter

Denna kurs behandlar avskrivning i allmänhet och komponentavskrivning i synnerhet. Vi går systematiskt igenom ämnet med tydliga exempel. Vi gör också en jämförelse mellan traditionell avskrivning och komponentavskrivning för att visa hur effekterna blir i olika fall.

I kursen finns exempel på olika situationer när det kan vara aktuellt att tillämpa komponentavskrivning. Hör finns även ett antal arbetsuppgifter med kommentarer och diskussionsfrågor som med fördel kan avhandlas i grupp.

Komponentavskrivning är tvingande för större företag som tillämpar K3-regelverket.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbeta med redovisning i främst aktiebolag. Du bör ha viss erfarenhet av bokslut och avskrivningsfrågor för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Kursinnehåll:

 Allmänt om avskrivningar
 Avskrivningsmetoder och principer
 Tillåtna avskrivningsmetoder
 Komponentavskrivning
 Varför komponentavskrivning
 Redovisningsreglerna i K2 och K3
 Betydande komponent
 Väsentlig skillnad i förbrukning
 Exempel ny byggnad
 Uppdelning i komponenter
 Nyttjandeperioder
 Exempel ny bostadsbyggnad
 Komponentavskrivning i praktiken
 Effekter komponent eller traditionell avskrivning
 Exempel äldre byggnad
 Direkt infasning
 Successiv infasning
 Ersättningsinvesteringar
 Utbyte av komponent
 Arbetsuppgifter och diskussionsfrågor
 Val av avskrivningsmetod
 Begrepp vid avskrivning - nyttjandeperiod
 Beräkning av restvärde
 Komponentuppdelning
 Komponentavskrivning äldre byggnad
 Skillnaden mellan K2 och K3
 Effekter av vald metod vid avskrivning hyresfastighet

Kursmål:

En gedigen genomgång av reglerna kring komponentavskrivning, avpassat för den som redan jobbar med detta. Kursen riktar sig till mindre och större företag som inte är noterade på någon börs.

Förkunskaper:

Kursen kräver kunskaper i redovisning på en nivå där man upprättar bokslut och årsredovisning i aktiebolag. För den som inte redan är insatt i reglerna för aktiebolag och de speciella redovisningsnormeringarna K2 och K3 rekommenderar vi att man i första hand väljer några av våra grundläggande kurser på dessa områden och därefter tar sig an denna kurs.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Till kursen hör en dokumentation med föreläsningsbilder. Till videoavsnitten finns kontrollfrågor.

I kursen finns ett antal arbetsuppgifter som ger en tillämpning och praktisk kommentar till speciella områden. Arbetsuppgifterna bör göras i den ordning de dyker upp i materialet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, besvarar kontrollfrågorna och gör arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom redovisning - avancerad.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera