Komponentavskrivning

Komponentavskrivning

En praktisk kurs i konsten att redovisa komponenter

Denna kurs behandlar avskrivning i allmänhet och komponentavskrivning i synnerhet. Vi går systematiskt igenom ämnet med tydliga exempel. Vi gör också en jämförelse mellan traditionell avskrivning och komponentavskrivning för att visa hur effekterna blir i olika fall.

I kursen finns exempel på olika situationer när det kan vara aktuellt att tillämpa komponentavskrivning. Hör finns även ett antal arbetsuppgifter med kommentarer och diskussionsfrågor som med fördel kan avhandlas i grupp.

Komponentavskrivning är tvingande för större företag som tillämpar K3-regelverket.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Kursen ingår utan kostnad i årspaketet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbeta med redovisning i främst aktiebolag. Du bör ha viss erfarenhet av bokslut och avskrivningsfrågor för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Kursmål

En gedigen genomgång av reglerna kring komponentavskrivning, avpassat för den som redan jobbar med detta. Kursen riktar sig till mindre och större företag som inte är noterade på någon börs.

Förkunskaper

Kursen kräver kunskaper i redovisning på en nivå där man upprättar bokslut och årsredovisning i aktiebolag. För den som inte redan är insatt i reglerna för aktiebolag och de speciella redovisningsnormeringarna K2 och K3 rekommenderar vi att man i första hand väljer några av våra grundläggande kurser på dessa områden och därefter tar sig an denna kurs.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, besvarar kontrollfrågorna och gör arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 6 klassrumstimmar för att genomföra kursen. Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Ur kursinnehållet:

 • Allmänt om avskrivningar
 • Avskrivningsmetoder och principer
 • Tillåtna avskrivningsmetoder
 • Komponentavskrivning
 • Varför komponentavskrivning
 • Redovisningsreglerna i K2 och K3
 • Betydande komponent
 • Väsentlig skillnad i förbrukning
 • Exempel ny byggnad
 • Uppdelning i komponenter
 • Nyttjandeperioder
 • Exempel ny bostadsbyggnad
 • Komponentavskrivning i praktiken
 • Effekter komponent eller traditionell avskrivning
 • Exempel äldre byggnad
 • Direkt infasning
 • Successiv infasning
 • Ersättningsinvesteringar
 • Utbyte av komponent
 • Arbetsuppgifter och diskussionsfrågor
 • Val av avskrivningsmetod
 • Begrepp vid avskrivning - nyttjandeperiod
 • Beräkning av restvärde
 • Komponentuppdelning
 • Komponentavskrivning äldre byggnad
 • Skillnaden mellan K2 och K3
 • Effekter av vald metod vid avskrivning hyresfastighet
ENSKILD KURS
Boka denna kurs för 1995 kr

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera