Grundläggande principer, definitioner och begrepp i ÅRL, K3 och K2

Grundläggande principer, definitioner och begrepp i ÅRL, K3 och K2

Denna kurs koncentrerar sig på de grundläggande principerna, begreppen och reglerna som gäller vid avslut av den löpande redovisningen och upprättande av årsredovisning. K3 är huvudregelverk för alla aktiebolag och ska tillämpas från 1 januari 2014. Den som ska tillämpa K3 förutsätts behärska principer, begrepp och definitioner i Årsredovisningslagen och detta regelverk då detta regelverk är principbaserat.

Alla redovisningsproblem ska lösas inom valt regelverk, vilket innebär att förståelsen för regelverkens principer, begrepp och definitioner får avgörande betydelse. Det är alltså hög tid att sätta sig in i hur systemets grundläggande byggstenar fungerar.

I kursen diskuterar vi och jämför även skillnaderna mellan K3-regelverket och det något enklare K2-regelverket när det gäller de bärande redovisningsprinciperna och i vissa fall avsteg från Årsredovisningslagen.

Möjligh

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Allmän struktur, lagar och regelverk
 • Regelverkets utformning
 • Redovisningsprinciper och hur de tillämpas
 • Begrepp och definitioner i ÅRL och K3/K2
 • Problemlösning vid tolkning av regelverken
 • Skillnaden mellan K3 och K2 vid tolkning av samma princip i ÅRL
 • Värderingsregler
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial.

Ur kursinnehållet:

 • Allmän struktur, lagar och regelverk
 • Regelverkets utformning
 • Redovisningsprinciper och hur de tillämpas
 • Begrepp och definitioner i ÅRL och K3/K2
 • Problemlösning vid tolkning av regelverken
 • Skillnaden mellan K3 och K2 vid tolkning av samma princip i ÅRL
 • Värderingsregler
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial.

Målgrupp

Redovisningskonsulter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå de viktiga principer, begrepp och regler som är grunden till korrekt finansiella rapportering i aktiebolag.

Förkunskaper

Erfarenhet av redovisningsarbete samt grundläggande kunskaper i företagsekonomi.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på testa-dig-själv-frågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.