Att studera online är effektivt

Grundläggande principer, definitioner och begrepp i ÅRL, K3 och K2

Denna kurs koncentrerar sig på de grundläggande principerna, begreppen och reglerna som gäller vid avslut av den löpande redovisningen och upprättande av årsredovisning. K3 är huvudregelverk för alla aktiebolag och ska tillämpas från 1 januari 2014. Den som ska tillämpa K3 förutsätts behärska principer, begrepp och definitioner i Årsredovisningslagen och detta regelverk då detta regelverk är principbaserat.

Alla redovisningsproblem ska lösas inom valt regelverk, vilket innebär att förståelsen för regelverkens principer, begrepp och definitioner får avgörande betydelse. Det är alltså hög tid att sätta sig in i hur systemets grundläggande byggstenar fungerar.

I kursen diskuterar vi och jämför även skillnaderna mellan K3-regelverket och det något enklare K2-regelverket när det gäller de bärande redovisningsprinciperna och i vissa fall avsteg från Årsredovisningslagen.

Möjligheten för mindre företag att utnyttja speciella lättnadsregler i Årsredovisningslagen berörs också.

Målgrupp:

Redovisningskonsulter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning.

Kursinnehåll:

 Allmän struktur, lagar och regelverk
 Regelverkets utformning
 Redovisningsprinciper och hur de tillämpas
 Begrepp och definitioner i ÅRL och K3/K2
 Problemlösning vid tolkning av regelverken
 Skillnaden mellan K3 och K2 vid tolkning av samma princip i ÅRL
 Värderingsregler

I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial.

Kursmål:

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå de viktiga principer, begrepp och regler som är grunden till korrekt finansiella rapportering i aktiebolag.

Förkunskaper:

Erfarenhet av redovisningsarbete samt grundläggande kunskaper i företagsekonomi.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på testa-dig-själv-frågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 4 timmar inom Redovisning - grundläggande.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera