Handelsrätt 3 - Fordringsrätt

Handelsrätt 3 - Fordringsrätt

Kursen behandlar området fordringsrätt. Detta område av juridiken är i högsta grad relevant för redovisningskonsulter och företagsekonomer. Olika typer av fordrings- och skuldförhållanden är vad affärsverksamhet behöver för att fundera.

Kursen Handelsrätt 3 – Fordringsrätt bygger vidare på den allmänna avtalsrätten och är en del i vårt kursblock Handelsrätt.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Kreditavtal
 • Dokumentation av kreditavtal
 • Ränta
 • Dröjsmålsränta
 • Konsumentkrediter
 • Ångerrätt
 • Kontantinsatser
 • Avtal om säkerhet
 • Pantavtal
 • Olika former av borgensförbindelser
 • Företagsinteckning
 • Preskription av borgen
 • Olika former av skuldebrev
 • Dödande av skuldebrev
 • Gäldenärers inbördes fordringsförhållande
 • Preskription av skuld/fordran

Ur kursinnehållet:

 • Kreditavtal
 • Dokumentation av kreditavtal
 • Ränta
 • Dröjsmålsränta
 • Konsumentkrediter
 • Ångerrätt
 • Kontantinsatser
 • Avtal om säkerhet
 • Pantavtal
 • Olika former av borgensförbindelser
 • Företagsinteckning
 • Preskription av borgen
 • Olika former av skuldebrev
 • Dödande av skuldebrev
 • Gäldenärers inbördes fordringsförhållande
 • Preskription av skuld/fordran

Målgrupp

Personer som behöver öka sin kompetens inom rubricerade juridikområden.

Kursmål

Kursdeltagaren ska med hjälp av förvärvad kunskap och det material som används i kursen kunna analysera olika relationer mellan gäldenär och borgenär.
Kursdeltagarna får också en god uppfattning om vilka situationer som kräver att man tillkallar experthjälp.

Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är vår kurs Rättsordningen - en introduktion

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på Testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.