Alltid billigare med årsabonnemang

Handelsrätt 3 - Fordringsrätt

Kursen behandlar området fordringsrätt. Detta område av juridiken är i högsta grad relevant för redovisningskonsulter och företagsekonomer. Olika typer av fordrings- och skuldförhållanden är vad affärsverksamhet behöver för att fundera.

Kursen Handelsrätt 3 – Fordringsrätt bygger vidare på den allmänna avtalsrätten och är en del i vårt kursblock Handelsrätt.

Kursinnehåll:

 Kreditavtal
 Dokumentation av kreditavtal
 Ränta
 Dröjsmålsränta
 Konsumentkrediter
 Ångerrätt
 Kontantinatser
 Avtal om säkerhet
 Pantavtal
 Olika former av borgensförbindelser
 Företagsinteckning
 Preskription av borgen
 Olika former av skuldebrev
 Dödande av skuldebrev
 Gäldenärers inbördes fordringsförhållande
 Preskription av skuld/fordran

Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är vår kurs Rättsordningen - en introduktion

Kursmål:

Kursdeltagaren ska med hjälp av förvärvad kunskap och det material som används i kursen kunna analysera olika relationer mellan gäldenär och borgenär.
Kursdeltagarna får också en god uppfattning om vilka situationer som kräver att man tillkallar experthjälp.

Studieform:

Kursen är en e-kurs och kursdeltagarna kan se föreläsningarna via sin dator och göra de arbetsuppgifter som hör till kursen.

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på Testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 4 timmar inom Handelsrätt - Fordringsrätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera