Att studera online är effektivt

Excel för ekonomer

Kursen Excel för Ekonomer passar bra för den som är något bekant med Excel och nu vill lära sig mera och bli riktigt proffsig på det. Kursen visar steg för steg hur Excel fungerar och går successivt mot mer avancerad användning, såsom hur man arbetar med Pivottabeller, hur man använder funktioner som "Leta rad" och "Om fel" samt hur man skapar olika diagram.

Kursen består av 35 videolektioner och 24 arbetsuppgifter som tillämpning. Till kursen finns ett antal Excelmallar för den som vill starta med något för att sedan bygga vidare. För att befästa sina kunskaper i Excel, och få full nytta av kursen, är det viktigt att man parallellt med kursavsnitten provar det som vi lär ut. Tillämpa kunskaperna på ditt eget material och gå tillbaka och repetera kursmomenten. Du kan när som helst vända tillbaka till kursen om du senare funderar på hur det fungerade.

Kursinnehåll:

 Introduktion till Excel
 Navigera med musen
 Navigera med tangenter
 Ångra & Gör om
 Skapa formler
 Skapa funktioner
 Kopiera formler
 Komplicerade formler
 Absolut & relativ cellreferens
 Autosumfunktionen
 Formatera tal
 Villkorsstyrd formatering
 Tabeller
 Sidlayout
 Skapa diagram
 Diagramtyper
 Formatera grafer
 Länka formler mellan kalkylblad
 Funktioner
 Om
 Leta rad
 Antal om
 Summa om
 Medel om
 Flera om-funktioner
 Omfel
 Datum/tid
 Textfunktioner del 1 - Höger, vänster, extext, &
 Skydda kalkylblad
 Skydda arbetsbok
 Sortera
 Filter
 Skapa en pivottabell
 Målsökning

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig behärska Excel. I kursen koncentrerar vi oss på de delar av Excel som kan vara mest intressanta för den som arbetar med ekonomi och redovisning.

Kursmål:

Målet med kursen är att deltagarna ska lära sig analysera och rapportera med hjälp av Excel.

Förkunskaper:

Kursen kräver inga direkta förkunskaper i Excel. Det inledande avsnittet ger en snabb översikt riktad till den som är helt ny inför Excel.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 5 timmar inom Excel - kalkylering.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera