Att studera online är effektivt

Handelsrätt 1 - Avtalsrätt

Under kursen behandlar vi huvudsakligen områden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och juridiska frågeställningar i samband med affärsverksamhet. Kursen startar med att behandla grundläggande rättsregler om avtal och andra former av rättshandlingar. Där granskar vi bland annat frågor om avtalets betydelse som medel för företagare att nå önskade mål.

Kursen Handelsrätt 1 – Avtalsrätt behandlar avtals ingående, tolkning, fullmakt och ogiltighet och bygger på principerna om rätten för var och en att fritt ingå avtal och skyldigheten för avtalsparterna att infria avtalet.

Även om avtalsrätten bygger på principen att avtal ska hållas, så är detta bara en utgångspunkt. Det finns områden där skiljelinjerna kan vara hårfina och som alltid finns det undantag. Med kunskaper i avtalsrätt så är du bättre rustad att driva företag. Är du redovisningskonsult så måste du behärska detta.

Kursinnehåll:

 Allmän avtalsrätt
 Viktiga begrepp inom avtalsrätten
 Olika typer av avtal
 Att ingå avtal
 Jämka och ändra avtal
 Internationella avtal
 Fullmakter
 Behörighet och befogenhet
 God tro eller ond tro
 Effekter av avtalsbrott
 Standardavtal
 Påföljder vid avtalsbrott
 Skadestånd
 Arbetsuppgifter

Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är vår kurs Rättsordningen - en introduktion

Kursmål:

Kursdeltagaren ska med hjälp av förvärvad kunskap och det material som används i kursen kunna analysera anbud (offerter) utifrån gällande lagstiftning.
Kursdeltagarna får också en god uppfattning om vilka situationer som kräver att man tillkallar experthjälp.

Studieform:

Kursen är en e-kurs och kursdeltagarna kan se föreläsningarna via sin dator och göra de arbetsuppgifter som hör till kursen.

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på Testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 5 timmar inom Handelsrätt - avtalsrätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera