Handelsrätt 1 - Avtalsrätt

Handelsrätt 1 - Avtalsrätt

Under kursen behandlar vi huvudsakligen områden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och juridiska frågeställningar i samband med affärsverksamhet. Kursen startar med att behandla grundläggande rättsregler om avtal och andra former av rättshandlingar. Där granskar vi bland annat frågor om avtalets betydelse som medel för företagare att nå önskade mål.

Kursen Handelsrätt 1 – Avtalsrätt behandlar avtals ingående, tolkning, fullmakt och ogiltighet och bygger på principerna om rätten för var och en att fritt ingå avtal och skyldigheten för avtalsparterna att infria avtalet.

Även om avtalsrätten bygger på principen att avtal ska hållas, så är detta bara en utgångspunkt. Det finns områden där skiljelinjerna kan vara hårfina och som alltid finns det undantag. Med kunskaper i avtalsrätt så är du bättre rustad att driva företag. Är du redovisningskonsult så måste du behärska detta.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Allmän avtalsrätt
 • Viktiga begrepp inom avtalsrätten
 • Olika typer av avtal
 • Att ingå avtal
 • Jämka och ändra avtal
 • Internationella avtal
 • Fullmakter
 • Behörighet och befogenhet
 • God tro eller ond tro
 • Effekter av avtalsbrott
 • Standardavtal
 • Påföljder vid avtalsbrott
 • Skadestånd
 • Arbetsuppgifter

Ur kursinnehållet:

 • Allmän avtalsrätt
 • Viktiga begrepp inom avtalsrätten
 • Olika typer av avtal
 • Att ingå avtal
 • Jämka och ändra avtal
 • Internationella avtal
 • Fullmakter
 • Behörighet och befogenhet
 • God tro eller ond tro
 • Effekter av avtalsbrott
 • Standardavtal
 • Påföljder vid avtalsbrott
 • Skadestånd
 • Arbetsuppgifter

Målgrupp

Personer som behöver öka sin kompetens inom rubricerade juridikområden.

Kursmål

Kursdeltagaren ska med hjälp av förvärvad kunskap och det material som används i kursen kunna analysera anbud (offerter) utifrån gällande lagstiftning.
Kursdeltagarna får också en god uppfattning om vilka situationer som kräver att man tillkallar experthjälp.

Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är vår kurs Rättsordningen - en introduktion

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på Testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.