Bokföring - Bokföringsnämndens allmänna råd

Bokföring - Bokföringsnämndens allmänna råd

- Boköringsregler enligt BFNAR 2013:2

Den här kursen handlar om hela det grundläggande system som reglerar hur den praktiska bokföringen ska upprättas och bevaras. Det handlar däremot inte om debet och kredit eller hur en viss transaktion ska konteras. För det har vi andra kurser.

Kursen går igenom och behandlar det allmänna rådet BFNAR 2013:2 från Bokföringsnämnden. Rådet gäller alla företag och verksamheter som har skyldighet att föra räkenskaper. Informationen är med andra ord tillämplig på de flesta av oss som driver någon form av verksamhet i Sverige.

Det allmänna rådet förklarar och kommenterar Bokföringslagen som är fundamentet i all ekonomisk redovisning och något som alla som jobbar med ekonomi måste behärska.

Vi diskuterar i kursen hur vi kan tillämpa reglerna och ha nytta av dem. Vi ser även på samarbetet mellan företag och deras revisor eller redovisningskonsult.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Allmän om redovisningsreglernas syfte
 • Bokföringslagen
 • Bokföringens roll och arbetsmetoder
 • Den löpande bokföringens organisation och upplägg
 • Olika typer av verifikationer
 • Ansvar för bokföringsprocessen
 • Tidsfrister för när bokföring ska ske
 • Vad det innebär att uppfylla kravet på bokföring
 • Arkiveringsreglerna
 • Systemdokumentation
 • Samarbete med en byrå
 • Praktiska tips för den som ska göra jobbet
 • Exempel på hur man kan resonera och redovisa
 • Samarbete med redovisningsbyrå
 • Arbetsuppgifter
 • Diskussionsfrågor
 • Testa-dig-själv frågor
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial och arbetsuppgifter som även passar som underlag för diskussioner med kollegor om du jobbar på en byrå.

Ur kursinnehållet:

 • Allmän om redovisningsreglernas syfte
 • Bokföringslagen
 • Bokföringens roll och arbetsmetoder
 • Den löpande bokföringens organisation och upplägg
 • Olika typer av verifikationer
 • Ansvar för bokföringsprocessen
 • Tidsfrister för när bokföring ska ske
 • Vad det innebär att uppfylla kravet på bokföring
 • Arkiveringsreglerna
 • Systemdokumentation
 • Samarbete med en byrå
 • Praktiska tips för den som ska göra jobbet
 • Exempel på hur man kan resonera och redovisa
 • Samarbete med redovisningsbyrå
 • Arbetsuppgifter
 • Diskussionsfrågor
 • Testa-dig-själv frågor
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial och arbetsuppgifter som även passar som underlag för diskussioner med kollegor om du jobbar på en byrå.

Målgrupp

Alla med ansvar för ekonomisk redovisning. Ekonomiansvariga, redovisningskonsulter, personer som arbetar med löpande redovisning, rapportering och bokslut.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur den löpande bokföringen ska och kan organiseras. För byråerna bör kursen leda till en diskussion kring samarbete med kunderna.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i företagsekonomi är en fördel men inget krav.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på testa-dig-själv-frågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.