Nya regler för Bostadsrätter

Nya regler för Bostadsrätter

Kursen handlar om de nya reglerna för bostadsrättsföreningar i Bostadsrättslagen och Årsredovisningslagen. Vi granskar förändringarna ur flera perspektiv. Bland annat styrelsen ansvar, bostadsrättshavarens ansvar och fastighetsmäklarens ansvar.


Det ställs högre krav på alla som agerar i och kring bostadsrättsföreningar.
Styrelsen, bostadsrättshavarna, redovisningskonsulter och mäklare - alla har fått utökat ansvar för att skapa tryggare bostadsrätter.

Ett avsnitt handlar om den ekonomiska redovisningen i bostadsrättsföreningen. Här har det tillkommit nya regler i årsredovisningslagen som väsentligt förbättrar informationsinnehållet i föreningens årsredovisning. Har visar vi genom exempel hur informationen blir tydligare genom nya obligatoriska nyckeltal.

Vi diskuterar även köparens situation vi bedömning av pris vid köp av bostadsrätt.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är orsakerna till att nya regler införs
 • Bostadens roll som tillgång - olika perspektiv
 • Renovering och underhåll av bostadsrätter
 • Ansvar, begränsningar
 • Ny förverkandegrund införs
 • Begränsningar i rösträtten i föreningen
 • Vilka krav ställs på ett upplåtelseavtal
 • Stärkt skydd vid förseningar i nyproduktion
 • Årsredovisningslagens krav på information
  • Årsredovisningens utformning
  • Krav på kassaflödesanalys
  • Ökad tydlighet och jämförbarhet
  • Styrelsens informationsansvar vid förlust
  • Exempel på beräkning av nyckeltal
 • Ändringar i fastighetsmäklarlagen
 • Tydligare upplysning i objektsbeskrivningen
 • Verksamhetsutövare enligt penningtvättsreglerna - vad innebär det

Ur kursinnehållet:

 • Vad är orsakerna till att nya regler införs
 • Bostadens roll som tillgång - olika perspektiv
 • Renovering och underhåll av bostadsrätter
 • Ansvar, begränsningar
 • Ny förverkandegrund införs
 • Begränsningar i rösträtten i föreningen
 • Vilka krav ställs på ett upplåtelseavtal
 • Stärkt skydd vid förseningar i nyproduktion
 • Årsredovisningslagens krav på information
  • Årsredovisningens utformning
  • Krav på kassaflödesanalys
  • Ökad tydlighet och jämförbarhet
  • Styrelsens informationsansvar vid förlust
  • Exempel på beräkning av nyckeltal
 • Ändringar i fastighetsmäklarlagen
 • Tydligare upplysning i objektsbeskrivningen
 • Verksamhetsutövare enligt penningtvättsreglerna - vad innebär det

Målgrupp

Redovisningskonsulter, ekonomiassistenter, styrelse och ledning i bostadsrättsföreningar.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs förstå hur reglerna för bostadsrätters har förändrats genom de nya reglerna i bostadsrättslagen och årsredovisningslagen. Man ska förstå hur nyckeltal beskriver föreningens resultat och ställning.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i redovisning är en fördel men inget krav. Kursen innehåller kompletterande läsmaterial som underlättar både för fördjupning och allmän förståelse.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.