Att studera online är effektivt

Redovisningsfrågor och Covid

Den här kursen vänder sig till dig som är redovisningskonsutl eller revisor. Vi går igenom de aktuella reglerna kring Covid ur ett redovisnings- och revisionsperspektiv. Regelverket är knöligt och har ändrats i etapper.

Vi behandlar viktiga frågor i samband med redovisning, bokslut och årsredovisning. Speciellt formuleringar i årsredovisningen kan vara viktiga att fundera lite extra kring.

Även de speciella situationer som kan uppkomma i samband med att stöd har sökts men ännu ej beviljats får en genomgång.

Kursinnehåll:

  • Covid 19 - För redovisningskonsulter och revisorer
 • Redovisningsfrågor
  • Redovisningsfrågor - stöd i bokslut och förvalttningsberättelse
  • Anstånd med skatter
 • Korttidsanställning
  • Korttidsanställning - Vad innebär reglerna
  • Beräkning av stödet
  • Ansökan och därefter
 • Omställningsstöd
  • Omställningsstöd - Vilka företag kan få stöd
  • Hur beräknas stödet
  • Särskilt om fasta kostnader
  • Särskilt om täckningsbidrag
  • Övriga förutsättningar för stöd
  • Omsättningsstöd nyheter
 • Övrigt
  • Hyresstöd
  • Revisionsaspekter

Målgrupp:

Kursen väder sig till alla som arbetar med redovisning och revision yrkesmässigt.

Kursmål:

Målet med kursen är att deltagarna ska kunna hantera frågor relaterade till Covid och de olika stöden.

Förkunskaper:

Kursen vänder sig till dig som redan arbetar med redovisnings- och företagsfrågor.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 3 timmar inom redovisning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera