Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Tänk på detta inför årsskiftet 2021 - 2022

Inkomstgränser och skatteuttag 2021

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala. Upp till en årsinkomst på 537 200 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Kommunalskatten varierar beroende på var i landet man är folkbokförd. Den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 %.

På belopp över 537 200 kr betalar man också statlig skatt på 20 %.
Rätten till pension är kopplad till den inkomst man har och maximal pensionsrätt har man tjänat in om man har en inkomst på 550 374 kr. Löner över detta belopp ger ingen ytterligare pensionsrätt.

Det kan vara hög tid att planera inför årsskiftet när det gäller löner, utdelning i fåmansbolag och pensionsavsättningar. Tala med din redovisningskonsult eller revisor redan nu.

Reglerna gäller kalenderår så i januari är det för sent att göra något åt 2021.

Om du har inkomst från enskild firma och handelsbolag

Du kan göra sättningar av din vinst till periodiseringsfond och expansionsfond och på det sättet skjuta en del av beskattningen på framtiden.

Det är speciellt intressantför den som har aktiv näringsverksamhet och är född 1956 eller som närmar sig 65-årsdagen inom något år. När du uppnått pensionsåldern blir egenavgifterna lägre. Det gäller från och med det år man fyller 66 år (avgift endast 10,21%). Samma sak gäller den som tagit ut hel ålderspension före 65-årsdagen.

Som ålderspensionär har man även ett högre grundavdrag och jobbskatteavdrag.

Utdelningsplanering för fåmansaktiebolag

För att kunna utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme för kvalificerade fåmansbolagsaktier under 2022 måste man ta ut löner under 2021 inom ett visst spann. Din redovisningskonsult eller revisor kan hjälpa dig med detaljerna.

Om de totala lönerna (inklusive ägarlöner) i företaget överstiger 4 910 400 kr ska ägaren eller närstående till denne ta ut en lön på minst 654 720 kr (9,6 inkomstbasbelopp) under 2021.

Är de totala lönerna lägre än 4 910 400 kr beräknar lönebeloppet på följande sätt:
6 IBB + 5% x löner till anställda inkl. ägares lön 2021 (6 inkomstbasbelopp = 409 200 kr 2021)

Observera att det företag som fått statliga bidrag i samband med Covid 19 bör vara observant på riskerna med att göra större utbetalningar eller förändringar av lönerna. Tala med din redovisningskonsult eller revisor som kan hjälpa till med detta.

Fortfarande en skattefri förmån under 2021 till anställda

Gåva
Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor som innebär att du inte förmånsbeskattas för gåvor från din arbetsgivare så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr och att de inte lämnas i pengar. Gåvan kan kombineras med julgåva till personalen som i år är max 500 kr inkl. moms.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera