Koncernbidrag - Skatteplanering i företagsgrupp

Koncernbidrag - Skatteplanering i företagsgrupp

Det finns många fördelar med att dela upp sin verksamhet i olika företag med ett moderbolag som samlar ägandet. Redovisningstekniskt har vi en koncern.

De individuella företagen, de juridiska personerna, kommer att i olika mån gå med vinst eller förlust, som beskattas enligt respektive företags regler och förutsättningar.

Skatteplanering är möjlig i koncernen

För att skatteplanera i en koncern finns möjligheten att ge och ta emot koncernbidrag. Genom rätt planering skapar vi förutsättningar för koncernbidrag.

I den här kursen går vi igenom reglerna sett både ur mottagare och givares perspektiv.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1495:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Företagsbeskattning
 • Koncern – ett redovisningsbegrepp
 • Allmänt om överföring mellan koncernbolag
 • Köp av varor och tjänster mellan företag i ägargemenskap
 • Bolagsrätten och värdeöverföring
 • Villkor för koncernbidrag
 • Dessa kan lämna och ta emot koncernbidrag
 • Aktiebolagets beskattning
 • Villkor för avdrag
 • Fördjupning om koncernbidrag
 • Ägartiden och koncernbidrag
 • Koncernbidrag och beskattningsland
 • Koncernbidrag mellan systerföretag
 • Fusionsregeln
 • Förmedling av koncernbidrag
 • Koncernbidrag vid omstrukturering
 • Koncernbidrag vid likvidation
 • Koncernbidragsspärren
 • Koncernbidrag i BAS-kontoplanen
 • Koncernbidrag i årsredovisningen

Ur kursinnehållet:

 • Företagsbeskattning
 • Koncern – ett redovisningsbegrepp
 • Allmänt om överföring mellan koncernbolag
 • Köp av varor och tjänster mellan företag i ägargemenskap
 • Bolagsrätten och värdeöverföring
 • Villkor för koncernbidrag
 • Dessa kan lämna och ta emot koncernbidrag
 • Aktiebolagets beskattning
 • Villkor för avdrag
 • Fördjupning om koncernbidrag
 • Ägartiden och koncernbidrag
 • Koncernbidrag och beskattningsland
 • Koncernbidrag mellan systerföretag
 • Fusionsregeln
 • Förmedling av koncernbidrag
 • Koncernbidrag vid omstrukturering
 • Koncernbidrag vid likvidation
 • Koncernbidragsspärren
 • Koncernbidrag i BAS-kontoplanen
 • Koncernbidrag i årsredovisningen

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kan arbetar med redovisning och beskattning och som rådgivare. Redovisningskonsulter och ekonomiansvariga i företag som äger eller ägas av andra företag kommer direkt att ha nytta av kursen.

Kursmål

Att förstå hur reglerna för koncernbidrag är konstruerade och vilka krav som ska vara uppfyllda för att ge och ta emot koncernbidrag.

Förkunskaper

Kursdeltagaren bör ha kunskaper i både redovisning och företagsbeskattning för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort de obligatoriska arbetsuppgifterna kan beställa ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 1 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.