För proaktiva företagsrådgivare

Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


Mats Dahlberg

2022-11-22

4 korta kurser om arbetsrätt

Kampen om kompetenta personer att anställa pågår för fullt. Ibland med mindre smickrande metoder.

Ja vad är det egentligen som gäller? Hur långt sträcker sig en anställds lojalitet mot sin arbetsgivare? Kan man fritt och utan konsekvenser värva kolleger till sitt nya företag. Detta är bara en av alla frågor som dyker upp när man anställer eller skiljs från en anställd.

I en ny kurs, ”Fyra korta kurser om arbetsrätt”, behandlar vi bland annat reglerna kring värvningsförbud.

Kunskap hjälper oss att inte hamna i stressfulla situationer

Ett annat problem som man kan komma i är när en anställning går snett och uppsägningen leder till skadestånd. Oftast en stressfull situation för alla parter. Kunskap hjälper oss att undvika detta.

Många ser nu över sina behov av medarbetare och landar i att man behöver färre timmar och över kortare perioder. Med andra ord, en tidsbegränsad anställning. Här är reglerna mycket precisa på vad som är godkänt och inte godkänt.

Slutligen, i den fjärde delen av kursen, talar vi om de tillfällen när parterna kan häva ett anställningsavtal.

Slutsatsen är att det är en hel del som man måste tänka på i relationen arbetsgivare arbetstagare.

Lycka till med din långsiktiga planering i en tid av stor osäkerhet.

Mats Dahlberg

Länk till mera information...


Andra blogginlägg