Ofta ställda frågor - FAQ

Var och hur börjar jag om jag vill studera ett kursblock?

Vårt tips är att du börjar med dig själv. Vad vill du och vad kan du? Vill du studera mera målinriktat och inte bara någon enstaka kurs så börjar man lämpligen med att planera. Här är några viktiga steg som vi tycker att man ska tänka igenom.

 1. Fundera lite kring dig själv och vad du vill.
  Vilka yrken passar dina intressen, styrkor och värderingar? Är det en vidareutbildning inom nuvarande yrke som du redan trivs med eller ska du ge dig in på okänd mark? Om du är ny inom företagsekonomi och redovisning så kan du ju börja med att starta en gratis prova-på-vecka, så ser du vad det handlar om. Du kan också kontakta oss för att få vägledning.
 2. När du väl beslutat dig – sätt upp mål
  Vad vill du uppnå med utbildningen? Vilka specifika yrkesmål har du? Det kan vara att få en viss typ av anställning, förbättra dina kunskaper eller byta karriär.
 3. Val av utbildningsblock
  Jämför de olika kursblocken. Kursblocket Företagsekonom förutsätter att du har möjlighet att praktisera dina kunskaper då där finns moment av rådgivning. Har du inga tidigare utbildningar eller erfarenhet av företagsekonomi kan du starta med kursblocket Ekonomiassistent och, om du tycker att det fungerar bra, växla över till Redovisningsekonom.
 4. Livssituation och tidigare erfarenhet
  Detta kommer att påverka hur du kan lägga upp dina studier. Om du tittar tillbaka på den månad som varit, hur hade du behövt planera för att få tid med studier? Hur ser det ut om du gör samma övning framåt i tiden?

Får jag kursintyg för varje enskild delkurs som jag gör i ett kursblock?

Alla kurser som du har gjort ger dig ett kursintyg, så även de kurser som du gör inom ett kursblock. Kursintygen utfärdas sedan ditt kursdeltagande kontrollerats mot din studielogg och godkänts. Du kan även skriva ut ett samlat intyg som omfattar samtliga kurser som du fått godkända under ett kalenderår. Detta intyg kallas Kompetensprofil, som visar hur du inriktat dina studier under året.

Om du väljer att göra tentamen i ett kursblock och blir godkänd så utfärdas ett certifikat som beskriver de kurser du gjort och deras omfattning.

Måste man svara på alla frågor i kurserna och göra alla arbetsuppgifter i kurserna?

Alla våra kurser, oavsett om de ingår i ett kursblock eller inte, har någon form av arbetsuppgifter och testa-dig-själv-övningar. Kursernas uppgifter är obligatoriska om du vill ha ett kursintyg.

När man svarat på en fråga eller gjort en arbetsuppgift så får man vårt förslag till svar och en kommentar. Detta är ett viktigt moment för att lära in och komma ihåg. Det är viktigt att du drar nytta av detta då du på det sättet befäster kunskaperna bättre.

Hur gör jag om jag vill ansluta en kollega så att vi kan studera tillsammans?

När man har ett fullbetalt kurspaket (årsabonnemang) så kan man ansluta en eller flera kolleger till ett starkt reducerat pris. Du bokar in din kollega enklast genom att fylla i formuläret som finns på webben.

Dina kolleger har också möjlighet att delta i ett kursblock för att tentera för ett certifikat. När kollegan väl är registrerad hos oss så kan denne anmäla sig till önskat kursblock via formuläret på huvudsidan för kursblocken. Priset för att delta i kursblocket och för att göra tentamen är detsamma, men det extra årsabonnemanget är starkt rabatterat.

Vilket kursmaterial finns till kurserna och behöver man köpa till något?

Det mesta av det kursmaterial som vi använder i kurserna är digitalt och finns tillgängligt i samband med respektive kurs. Således kommer du att ta del av lagtext och olika rekommendationer, rättsfall, redovisningsråd, information och ställningstaganden från Skatteverket med mera som digitala dokument. Du får även samtliga föreläsningsbilder som PDF.

Det som avgör hur mycket extra man måste studera är oftast vilka förkunskaper man har i form av tidigare studier och inte minst praktiskt arbete med företagsekonomi. Det kan finnas behov av kompletterande litteratur för instudering. Vårt bästa råd är att du helt enkelt testar ett antal delkurser under en provvecka, så ser du om du hänger med.

I samband med samtliga kursblock rekommenderar vi en kursbok och övningshäftena i serien Den nya affärsredovisningen. Vi har också en av våra kurser som ger en sammanfattning av boken. Du måste själv känna efter om, och i vilken omfattning, du behöver lägga arbete på detta material. Vi rekommenderar övningsmaterialet då det ger riktigt bra övning i att lösa redovisningsproblem.

Hur får jag mitt certifikat och mina kursintyg?

Certifikatet utfärdas som både ett digitalt och ett fysiskt dokument och skickas till dig. Du får även en bilaga till ditt certifikat som redovisar vilka olika delkurser som du deltagit i och deras omfattning.

Vad händer om jag måste göra en paus i mina studier och om jag bokat mig för ett kursblock?

För att du ska kunna studera hos oss så måste du ha ett giltigt årsabonnemang. Det är inte möjligt att pausa själva abonnemanget då det löper på under 12 månader. Du behöver abonnemanget för att ha åtkomst till den kursportal som vi använder för arbetsuppgifter och kommunikation och träning inför kommande tentamen. Om du behöver göra uppehåll på grund av sånt som händer i livet så hör du bara av dig så hittar vi oftast en lösning.

Det finns en tidsbegränsning på två år från det att man startat sitt kursblock till att man avslutar det med tentamen. Är man overksam och har tiden löpt ut så drar vi slutsatsen att man avstår från att tentera och vi tar då bort personen från kursportalen, men i övrigt sker inget som hindrar dig från att gå kurser hos oss. Det innebär alltså att det är fullt möjligt att göra uppehåll inom dessa gränser.

Hur fungerar Kursportalen?

Kursportalen är en del av vårt kurssystem och finns som ett menyval på Min sida. Där du får ett eget utrymme för att göra olika arbetsuppgifter. Du kan via kursportalen kommunicera med oss kring dessa uppgifter och även annat som kan dyka upp. Vid behov kan vi lägga in extra övningsmaterial och hjälpa dig om du känner behov av det. Kursportalen är en del av det som du får genom att anmäla att du vill jobba mot en tentamen.

Så snart som du bestämmer dig för att göra ett kursblock så anmäler du dig och vi sätter då upp kursportalen så att du kan nå den via webben och Min sida.

Vem eller vilka är målgrupp för kursblocken?

Utbildningen riktar sig till personer som har minst slutfört gymnasium. Beroende på den inriktning man väljer när man studerar hos oss har man naturligtvis nytta av att ha eftergymnasiala studier inom ekonomi.

Den som siktar på utbildningen Företagsekonom, bör också ha erfarenhet av att arbeta med företagets ekonomi på minst grundläggande nivå samt ha möjlighet att praktisera sina kunskaper i till exempel en anställning på en ekonomiavdelning eller redovisningsbyrå.

I övrigt se beskrivningen som finns vid varje kursblock.

Hur lång tid tar en utbildning att genomföra?

Förutsättningarna för att studera varierar beroende på livssituation och tidigare utbildning och erfarenhet.

Kursblocken skiljer sig också åt då de innehåller olika många kurser och ämnen.

Om du inte redan har några kunskaper i företagsekonomi och redovisning så kommer du att behöva arbeta både med det videobaserade materialet och med den kursbok och övningsbok som rekommenderas till kursblocken. Har du redan jobbat med företagsekonomi och har viss erfarenhet så kommer du naturligtvis att kunna gå raskare fram. Det finns dock en viss risk att man missbedömer sin kompetens om man uteslutande inhämtat sina kunskaper från praktiskt arbete. Vår erfarenhet är att kunskapen kan vara djup inom vissa områden men att det finns betydande lyckor som kan ställa till problem. Det gäller alltså att göra en uppriktig skattning av både kunskap och erfarenhet när man startar ett kursblock.

Du kan vid varje kursblock se hur många timmar varje delkurs och alla delkurserna tillsammans motsvarar. Det är således det minsta i tid du måste avsätta. Till detta kommer arbetsuppgifterna i Kursportalen och den tid du behöver lägga på kurslitteraturen med övningshäfte. Ska du studera på heltid så kan du säkert göra alltsammans på någon eller några månader men ska du samtidigt sköta ett arbete så är vårt råd att du avsätter ett år. Tentamen sker en gång per år i slutet av augusti.

Vad är minsta förkunskap för att ta del i ett kursblock?

Vi rekommenderar gymnasieutbildning eller utbildning som motsvarar denna utbildningsnivå.

Blocket Företagsekonom förutsätter att man redan har kunskaper i företagsekonomi. Läs mera om inriktning i respektive kursblock.

Vilken möjlighet till handledning har jag om jag startar ett kursblock?

Du kan kommunicera med oss via e-post från ditt konto i Kursportalen. Vi kan också boka in kortare videomöten där vi går igenom och svarar på frågor.

Vilket kursblock ska jag välja?

Den frågan är både svår och lätt. Frågan är svår för att bara du själv kan avgöra vad du vill och hur mycket tid du kan sätta av, vilka förkunskaper du har och så vidare. Dina förutsättningar och vad du vill göra med kunskaperna.

Frågan är lätt eftersom alla delkurserna i ett kursblock redan ingår i ett årsabonnemang. Du kan alltså gå ett antal kurser inom ett kursblock, utan att anmäla dig till kursblocket, och på det sättet känna dig för. När du känner dig mogen så anmäler du dig till ett kursblock och får då tillgång till Kursportalen. Då flera kurser är gemensamma för alla tre blocken så är det möjligt att byta program, åtminstone i början.

Siktar du på tentamen så bör du boka in dig i så god tid att du hinner arbeta igenom kurser och kursmaterial samt göra alla arbetsuppgifterna i Kursportalen.

Vilken teknisk utrustning behöver jag för att göra kurserna?

Du måste ha tillgång till en dator och internetuppkoppling så att du kan ta del av ljud och bild. I övrigt krävs ingen speciell utrustning. Om du kan ta del av någon av alla de korta videofilmerna som finns på våra kurspresentationer så fungerar din utrustning redan bra.

Du kan också testa alla våra kurser gratis i en vecka så du har god tid på dig att bestämma dig.

Hur kan det vara så billigt?

Kursblocken är en kombination av kurser som vi redan har i vårt sortiment och som ingår i ett årsabonnemang (årspaket). Så allt detta har du redan via ditt kurspaket. Det som tillkommer är avgiften för att få del av Kursportalen och extra handledning vid behov. Vi behöver därmed inte arrangera extra kurser för detta syfte och eftersom vi vänder oss till personer som är verksamma i yrket så håller vi också våra kurser uppdaterade och aktuella. Det finns just nu cirka 115 olika kurser att välja på. Således betydligt fler kurser än de vi rekommenderar i våra kursblock. Den som önskar kan oftast hitta fördjupningar inom blockens olika områden.

Många frågar också om en person som har vår kraftigt rabatterade extrainloggning kan anmäla sig till ett kursblock och svaret på det är ja. Har man en extrainloggning så räcker det att betala avgiften för tentamen och Kursportalen.

Vad händer om jag inte blir klar till en planerad tentamen?

Ett årsabonnemang gäller i 12 månader och alla abonnemang på ett företag har samma slutdatum. För att arbeta i Kursportalen och för att göra tentamen måste man ha ett giltigt årsabonnemang. Beroende på när man väljer att starta ett kursblock så kan det innebära att man behöver förnya sitt årsabonnemang.

Rätt att delta i kursblocket och tillgång till Kursbortalen har man i två år.

Jag hittar inte svar på min fråga?

Så kan det var, men inga problem. Ställ din fråga i chatten eller skicka den via formuläret nedan.

Hur får man information om nya och uppdaterade kurser?

Vi informerar via e-post till de som har ett konto hos oss. Du kan också se vilka kurser som adderats genom publiceringar på kurssidorna.

Kan jag prata med någon för att få personlig studievägledning?

Vi kan boka ett kort möte där du kan få diskutera dina mål och dina förutsättningar för att nå dessa genom att studera hos oss. Hör av dig via chatt eller ring vår support 023-669 50 00.