Samtliga delkurser i ett kursblock ingår i årsabonnemanget

Yrkesutbildning: Ekonomiassistent

Ämnet redovisning kommer att vara i fokus och du lär dig bokföring från grunden samt att upprätta enklare bokslut. Utbildningen ger en god grund för den som ska arbeta med ekonomi och redovisning.

Vi koncentrerar oss på det som har med det dagliga praktiska arbetet att göra. Hur man hanterar den löpande bokföringen, periodiseringarna och avstämningarna, moms och månadsrapportering.

I kursavsnitten om räkenskapsanalys lär du dig att analysera ett företags årsredovisning samt att beräkna och tolka några av de vanligaste nyckeltalen.

Observera att samtliga delkurser i denna, och övriga yrkesutbildningar, ingår i vårt kurspaket (årsabonnemang) utan extra kostnad.


Instuderingsmaterial är boken Den nya affärsredovisningen »»

Anmäl dig till ny kursomgång senast den 2024-03-31 för att ha tid att genomföra utbildningens olika delar och för att förbereda dig för tentamen den 2024-08-23.


Alla delkurser som ingår i denna yrkesutbildning

Kurser/titlar
Redovisning
Affärsredovisningen - från grundnotering till bokslut och analys

Den här kursen, Affärsredovisning - från grundnotering till bokslut och analys, täcker in ämnet externredovisning brett. Kunskaper i redovisning är nyttigt i de flesta yrken. Att förstå de vanligaste ekonomirapporterna och hur man tolkar nyckeltal ökar chansen att fatta kloka beslut. Redovisningen är den viktigaste och mest användbara informationskällan för att förstå och leda ett företag.

Omfattar: 11 timmar inom Redovisning - grundläggande. Kursen faktagranskad den 2023-09-20       
20-1101 Startad: Avslutad Diplom
Redovisningens grunder 1 - Syfte, regelverk och organisation

Vill du lära dig hur ekonomi och redovisning fungerar i praktiken så är det här den kurs du ska välja. Vi går systematiskt igenom hur ett företags bokföring och rapportering är uppbyggd. Vi varvar teori och praktiska exempel.

Omfattar: 6 timmar inom Redovisning - grundläggande. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
15-1101 Startad: Avslutad Diplom
Redovisningens grunder 2 - Praktiskt bokföringsarbete och exempel

Vill du lära dig hur ekonomi och redovisning fungerar i praktiken så är det här den kurs du ska välja. Vi går systematiskt igenom hur ett företags bokföring och rapportering är uppbyggd. Vi varvar teori och praktiska exempel. Till kursen finns en utförlig dokumentation.

Omfattar: 24 timmar inom Redovisning - grundläggande. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
15-1111 Startad: Avslutad Diplom
Bokföring - Bokföringsnämndens allmänna råd

I denna kurs går vi igenom det allmänna rådet Bokföring. Här handlar det om hur vi organiserar vår bokföring och säkerställer att alla affärshändelser kan spåras samt hur vi bevarar materialet på ett betryggande sätt.

Omfattar: 4 timmar inom bokföring redovisning. Kursen faktagranskad den 2023-09-04  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
23-1108 Startad: Avslutad Diplom
Bokslut - i teori och praktik

Bokslut – i teori och praktik. Den här kursen består av två delar. I del 1 går vi igenom de väsentligaste reglerna för värdering av tillgångar och skulder samt vad som är avdragsgilla kostnader. I del 2, den praktiska delen, gör vi ett bokslut tillsammans. Här kan du följa hur bokslutsarbetet fortskrider post för post. Vi utgår från ett material bestående av balans- och resultaträkning, så som du skulle få det efter ett års löpande redovisning.

Omfattar: 7 timmar inom redovisning bokslut. Kursen faktagranskad den 2023-09-23  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1103 Startad: Avslutad Diplom
Årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 (K2)

Kursen gör en genomgång av regelverket för årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 (K2) som ska tillämpas av bland annat enskild näringsidkare, handelsbolag och ett antal andra företagsformer.

Omfattar: 8 timmar inom Redovisning. Kursen faktagranskad den 2018-06-22  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
18-1104 Startad: Avslutad Diplom
Beskattning
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I denna kurs behandlas reglerna för beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Omfattar: 7 timmar inom Skatt - grundläggande. Kursen faktagranskad den 2023-10-02  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
17-1220 Startad: Avslutad Diplom
Mervärdesskatt | en introduktionskurs

Moms är den skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Momsen är ett komplicerat område av skatterätten. Här lär du dig grunderna i moms och hur och var du ska söka svaren på dina frågor.

Omfattar: 6 timmar inom moms-skatt. Kursen faktagranskad den 2020-08-25  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1205 Startad: Avslutad Diplom
Företagsekonomi
Ekonomistyrning - Att styra mot lönsamhet och tillväxt

Vill du förstå hur ett företag blir lönsamt och framgångsrikt? I kursen koncentrerar vi oss på hur företag ska kunna skapa lönsam, stabil och kontrollerad tillväxt. Ska du förklara för andra hur olika beslut påverkar ekonomiska samband så får du flera bra modeller i kursen som du kan använda dig av.

Omfattar: 6 timmar inom Företagsekonomi. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
15-1501 Startad: Avslutad Diplom
Personal, löner och arbetsrätt
Beskattning av bilförmån

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar personal och löner. Vi fördjupar oss i reglerna för bilförmån för anställda och företagets ägare.

Omfattar: 2,5 timmar inom skatt- löner. Kursen faktagranskad den 2021-11-16  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
21-1361 Startad: Avslutad Diplom
Förmåner - skattefritt eller beskattat

Kursen behandlar reglerna kring beskattning och redovisning av förmåner. I kursen förklarar vi vad du bör tänka på om du tar ut förmåner från ditt företag eller ger förmåner till dina anställda.

Omfattar: 5 timmar inom skatt. Kursen faktagranskad den 2023-09-19  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1362 Startad: Avslutad Diplom
Traktamente och reseersättning

Den här kursen handlar om beskattning av traktamenten och reseersättningar. Reglerna på området är delvis komplicerade. Här finns också speciella regler beroende på branschförhållanden.

Omfattar: 2,5 timmar inom skatt. Kursen faktagranskad den 2023-08-18  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
22-1364 Startad: Avslutad Diplom
Juridik, handelsrätt
Rättsordningen och rättskällorna

Denna kurs är en introduktion till rättsordningen och rättskällorna. Den ger en bra grund för fortsatta studier. I kursen lär du dig hur rättsordningen är uppbyggd, vilka rättskällorna är och hur rättstillämpningen sker.

Omfattar: 1,5 timmar inom juridik. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1400 Startad: Avslutad Diplom
Penningtvätt och finansiering av terrorism - med exempel

Denna kurs ger dig de senaste uppdateringarna som gäller från 2020 och en omfattande genomgång av ämnet penningtvätt samt arbetet att motverka detta. Vi ger även en rad tips och exempel kring hur man kan arbeta för att införa rutiner i din organisation.

Omfattar: 5 timmar inom juridik. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
20-1406 Startad: Avslutad Diplom
Verktyg, mallar
Excel för ekonomer

Att lära sig Excel är viktigt för dig som arbetar med företagets ekonomi. Det är kanske det viktigaste analysverktyget för ekonomer. I denna kurs lär vi ut hur man använder Excel med fokus på ekonomifrågor och de funktioner som gör Excel så användbart. Kursen består av 35 lektioner och 24 arbetsuppgifter.

Omfattar: 5 timmar inom Excel - kalkylering. Kursen faktagranskad den 2023-10-14  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
19-1710 Startad: Avslutad Diplom
Excels finansiella funktioner

Excel är ett av företagsekonomens viktigaste, och mest flexibla, verktyg. I den här kursen ägnar vi oss åt några av de kraftfulla funktionerna som vi använder i företagets ekonomi- och finansverksamhet. Kursen består av både teori och praktiska exempel.

Omfattar: 2,5 timmar inom Excel - kalkylering. Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
23-1711 Startad: Avslutad Diplom