Du kan halvera din studietid med kurser online

Kursblock: Handelsrätt

Detta kursblock, Handelsrätt, ger en bred genomgång av juridiken som dagligen påverkar företaget. Att ingå avtal och att göra affärer med andra företagare och konsumenter är företagets vardag. Reglerna kring avtalsrätt, köprätt och konsumentköprätt är därför viktig kunskap för den som ska driva företag eller som konsult ge råd till andra.

Detta kursblock är en passande påbyggnad och fördjupning för flera av de övriga kursblocken.

Observera att samtliga kurser i detta, och övriga kursblock, ingår i vårt årsabonnemang utan extra kostnad.

Det är inte möjligt att tentera för certifikat för detta kursblock.


Alla kurser som ingår i detta kursblock

Kurser/titlar
Juridik, handelsrätt
Rättsordningen och rättskällorna

Denna kurs är en introduktion till rättsordningen och rättskällorna. I kursen lär du dig hur rättsordningen är uppbyggd, vilka rättskällorna är och hur rättstillämpningen sker.

Omfattar: 1,5 timmar inom juridik. Kursen faktagranskad den 2018-09-05  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1400 Startad: Avslutad Diplom
Handelsrätt 1 - Avtalsrätt

Det är en mängd lagar som man förväntas känna till och alla som någon gång hållit en lagbok i sin hand inser att det finns en hel del att leva upp till. Som ekonomikonsult måste man behärska detta. I den här kursen koncentrerar vi oss på de viktiga områdena om avtals ingående.

Omfattar: 5 timmar inom Handelsrätt - avtalsrätt. Kursen faktagranskad den 2020-07-15  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1401 Startad: Avslutad Diplom
Handelsrätt 2 - Köprätt

Kursen behandlar området köprätt. Kursen är en logisk fortsättning på Handelsrätt 1 - Avtalsrätt.

Omfattar: 3 timmar inom Handelsrätt - köprätt. Kursen faktagranskad den 2020-07-15  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1411 Startad: Avslutad Diplom
Handelsrätt 3 - Fordringsrätt

Kursen behandlar området fordringsrätt. Detta område av juridiken är i högsta grad relevant för redovisningskonsulter och företagsekonomer.

Omfattar: 4 timmar inom Handelsrätt - Fordringsrätt. Kursen faktagranskad den 2020-07-15  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1421 Startad: Avslutad Diplom
Handelsrätt 4 - Marknadsrätt

Kursen behandlar området marknadsrätt. Området påverkar oss alla då vi alla är en del i den, i forma av näringsidkare och konsumenter.

Omfattar: 3 timmar inom Handelsrätt - Marknadsrätt. Kursen faktagranskad den 2020-07-15  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1431 Startad: Avslutad Diplom
Handelsrätt 5 - Fastighetsrätt

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med fastighetslagstiftningen. Mäklare, redovisningskonsulter, banktjänstemän m.fl. kommer garanterat i kontakt med denna relativt komplicerade lagstiftning.

Kursen är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Omfattar: 8 timmar inom Handelsrätt - fastighetsrätt - juridik. Kursen faktagranskad den 2020-07-15  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1441 Startad: Avslutad Diplom
Handelsrätt 6 - Associationsrätt

Detta är en kurs i Associationsrätt, inom kursblocket Handelsrätt. Associationsrätten är omfattande och styr bildande, drift och avveckling av bolag, föreningar och stiftelser. Alla som jobbar med företag måste behärska detta område.

Omfattar: 6 timmar inom juridik-företagsekonomi. Kursen faktagranskad den 2020-08-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1451 Startad: Avslutad Diplom
Handelsrätt 7 - Ekonomisk familjerätt

Detta är en kurs i Ekonomisk familjerätt inom kursblocket Handelsrätt. Den ekonomiska familjerätten påverkar oss alla.

Omfattar: 8 timmar inom Handelsrätt - Ekonomisk familjerätt. Kursen faktagranskad den 2020-07-15  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1461 Startad: Avslutad Diplom
Handelsrätt 8 - Arbetsrätt

Detta är en kurs i Arbetsrätt inom kursblocket Handelsrätt. Arbetsrätten påverkar oss alla och alla företagare måste behärska dess grunder.

Omfattar: 6 timmar inom arbetsrätt-juridik. Kursen faktagranskad den 2020-08-15  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1471 Startad: Avslutad Diplom
Skadeståndsrätten

Kursen Skadeståndsrätten behandlar skadeståndets innebörd och betydelse samt reder ut de ansvarsförutsättningar som ska finnas för att skadestånd ska kunna utdömas. Kursen är en passande introduktion till övriga kurser inom juridik.

Omfattar: 1,5 timmar inom Handelsrätt - avtalsrätt - juridik. Kursen faktagranskad den 2018-10-04  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1475 Startad: Avslutad Diplom
Processrätten - en introduktion

Kursen behandlar ämnet allmänna processrätten samt specialprocess och specialdomstolar. Kursen är en introduktion till processrätten, dvs. vårt system för att lösa tvister.

Omfattar: 2,5 timmar inom Handelsrätt - processrätt - juridik. Kursen faktagranskad den 2020-08-16  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1476 Startad: Avslutad Diplom
Penningtvätt och finansiering av terrorism - med exempel

Denna kurs ger dig de senaste uppdateringarna som gäller från 2020 och en omfattande genomgång av ämnet penningtvätt samt arbetet att motverka detta. Vi ger även en rad tips och exempel kring hur man kan arbeta för att införa rutiner i din organisation.

Omfattar: 5 timmar inom juridik. Kursen faktagranskad den 2020-02-17  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
20-1406 Startad: Avslutad Diplom