För proaktiva företagsrådgivare

Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


Mats Dahlberg

2023-03-27

BFN:s förslag till ändringar i regelverken K2 och K3

Redovisningsregelverken K2, för mindre företag, och K3, för större företag, har funnits under ett antal år och nu är det dags för en uppdatering. Bokföringsnämnden BFN har sänt ut de föreslagna ändringarna på remiss.

K2 - Mindre företag

K2 är ett förenklat regelverk som är avpassat för mindre företag med relativt enkel redovisning. Detta innebär att K2 inte är lämpligt för vissa branscher eller affärsförhållanden. Enligt förslaget till nya K2 är ambitionen därför att fler företag ska välja K3 som regelverk.

Vi bevakar naturligtvis utvecklingen och kommer med flera kurser för dig som ska hantera praktiska redovisningsfrågor.

Vissa ekonomiska förhållande kommer att få betydelse. Således innebär det att företag som har byggnader med betydande komponenter som ska komponentavskrivas inte ska använda K2 utan hänvisas till K3. Detsamma gäller företag med utländska filialer och stora belopp av uppskjuten skatt.

Bostadsrättsföreningar

Förslaget innebär att alla bostadsrättsföreningar, oavsett storlek, ska tillämpa regelverket K3. Här sker utvecklingen i stort, bland annat genom ändringar i årsredovisningslagen, mot att årsredovisningen i en bostadsrättsförening ska ge en betydligt mera informativ presentation av föreningens resultat och ställning. Här finns ett klart konsumentintresse att bevaka.

Bokföringsnämndens ambition är att K2 och K3 i sin nya, uppdaterade, utformning ska tillämpas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2024.

Det återstår att se vad remissomgången kommer att leda till och om det kommer övergångsregler i samband med införandet och för de företag som måste byta regelverk.

Remisstiden går ut den 2 oktober 2023.


Mats Dahlberg

Länk till mera information...


Andra blogginlägg