Du kan halvera din studietid med kurser online

Yrkesutbildning: Arbetsrätt

Detta kursblock, Arbetsrätt, ger dig en bra genomgång och fördjupning av juridiken kring relationen mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.

Vi går igenom allt ifrån rekrytering, anställning och anställningsavtal till vad som händer om man en dag vill gå skilda vägar. Vi håller högt tempo och fördjupar oss i aktuell rättspraxis. I kursmaterialet finns även ett flertal arbetsuppgifter och rättsfallsanalyser.

I ditt årsabonnemang ingår också praktiska dokumentmallar och åtgärdsscheman för det dagliga arbetet. Dokumentmallar gör det enklare att skriva anställningsavtal och åtgärdsscheman minimerar risken för misstag i hanteringen av personalfrågor.

Du har också tillgång till vår informationsresurs i form av Personalhandboken där vi följer upp aktuella frågor inom arbetsrätt och personal.

Detta kursblock är en passande påbyggnad och fördjupning för flera av de övriga kursblocken.

Observera att samtliga kurser i detta, och övriga kursblock, ingår i vårt årsabonnemang utan extra kostnad.

Det är inte möjligt att tentera för certifikat för detta kursblock.


OBS: Övrigt instuderingsmaterial till detta kursblock »»

Alla delkurser som ingår i denna yrkesutbildning

Kurser/titlar
Personal, löner och arbetsrätt
Rekrytering, anställningsavtal och anställningsformer - Arbetsrätt A

Alla som hanterar personalfrågor måste vara insatt i de viktiga avtalsfrågorna inom arbetsrätten. Risken för felaktig hantering av personalfrågor och därmed konflikter och skadestånd är annars stor.

Kursen behandlar de regler som gäller fram till den 30 september 2022.

Omfattar: 7 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2020-08-08  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
19-1310 Startad: Avslutad Diplom
Ledighetslagstiftningen - Arbetsrätt B

Här handlar det om ledighetslagstiftningen. Alla som har en anställning kommer någon gång att behöva vara ledig. Semester, sjukdom eller andra legitima orsaker regleras i arbetsrätten.

Kursen behandlar de regler som gäller fram till den 30 september 2022.

Omfattar: 4 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2019-12-27  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
19-1320 Startad: Avslutad Diplom
Uppsägning på grund av Arbetsbrist - Arbetsrätt C

Här handlar det om reglerna kring arbetsbrist. När och hur kan en arbetsgivare reducera arbetsstyrkan med hänvisning till arbetsbrist? Här finns det en hel del saker att tänka på. Vad man ska och inte ska göra. Vi reder ut begreppen.

Kursen behandlar de regler som gäller fram till den 30 september 2022.

Omfattar: 7 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2019-12-29  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
19-1330 Startad: Avslutad Diplom
Arbetstidslagstiftningen - Arbetsrätt E

I kursen behandlar vi reglerna kring arbetstid som är komplicerade - både för arbetsgivaren och arbetstagaren.

Kursen behandlar de regler som gäller fram till den 30 september 2022.

Omfattar: 3 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2020-01-05  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
19-1350 Startad: Avslutad Diplom
Föräldraledighet - Arbetsrätt F

Reglerna kring föräldraledighet är komplicerade - både för arbetsgivaren och arbetstagaren.

Omfattar: 2 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2020-03-15  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
20-1355 Startad: Avslutad Diplom
Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

Den här kursen är en fördjupning i ämnet arbetsrätt. Vi koncentrerar oss på hur och när en konkurrensklausul kan användas i avtalet.

Omfattar: 6 timmar inom juridik-arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2020-07-15  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
17-1311 Startad: Avslutad Diplom
Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare

Utbildningen ger praktisk kunskap om det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Du får användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Omfattar: 5 timmar inom arbetsmiljö arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2022-07-03  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1370 Startad: Avslutad Diplom
Nyhetsdag Personal och Löner 2022

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar personal- och lönefrågor. Vi behandlar skatterelaterade frågor samt nyheter och aktuella rättsfall inom arbetsrätten.

Omfattar: 3 timmar inom arbetsrätt - löner - skatt. Kursen faktagranskad den 2022-02-21  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
22-1390 Startad: Avslutad Diplom
Nyhetsdag Personal och Löner 2023

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar personal- och lönefrågor. Vi behandlar skatterelaterade frågor samt nyheter och aktuella rättsfall inom arbetsrätten.

Omfattar: 3 timmar inom arbetsrätt - löner - skatt. Kursen faktagranskad den 2023-02-21  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1390 Startad: Avslutad Diplom