Att studera online är effektivt

Revisionsnyheter 2018

Revisorns roll i förhållande till bolaget är förenad med stort ansvar och regelverken som styr revisorns arbete är komplexa.

I denna kurs blickar vi både bakåt och framåt. Vad är det som hänt under året och vad är att vänta framöver. Vi diskuterar också konkreta fall och analyserar tillsynsärenden.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till kvalificerade revisorer.

Kursinnehåll:

 Revisionsnyheter 2018:1
 Revisionsregler mm
 - Granskning
 - Granskning lager
 - Förvaltning
 - Rapportering
 - Revisionsberättelser
 Arbetsuppgifter med utförliga kommentarer

Kursmål:

Kursens mål är att beskriva vad som händer i revisionsbranschen just nu samt att informera genom föreläsningar och arbetsuppgifter.

Förkunskaper:

Kursen vänder sig till kvalificerade revisorer.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på kontrolluppgifterna samt de obligatoriska arbetsuppgifternafår ett kursintyg.


Kursavgift

995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 1 timmar inom Revision.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera