Att studera online är effektivt

GDPR - Dataskyddsförordningen Del 1

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya dataskyddsförordningen som trädder ikraft den 25 maj 2018.

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Kursen går raskt framåt och du bör avsätta tid för att reflektera över innehållet. Vi riktar oss till dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen hos framförallt företag, organisation och föreningar. Denna delkurs är en teoretisk genomgång av regelverket.

I denna delkurs i GDPR ägnar vi oss mest åt regelverkets uppbyggnad och innehåll.

Målgrupp:

Det är ledningens ansvar att säkerställa att företaget eller organisatinen hanterar personuppgifter på ett lagligt och säker sätt. Många i företaget hanterar personuppgifter. Några kan ha tillgång till känslig information såsom personal- och lönehanterare och kommer helt säkert att behöva sätta sig in i detta ämne. Lönekonsulter kommer att behöva informera sina uppdragsgivare och se över sin egen rutiner.

Kursinnehåll:

 Konsekvenser av dataskyddsförordningen
 Ökade krav på information till den registrerade
 Skärpta krav på samtyckets form
 Rätten att bli glömd, samt krav på "dataportabilitet"
 Personuppgiftsombud blir obligatoriskt i vissa verksamheter
 Nya självständiga skyldigheter för personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga
 Förhållandet till offentlighetsprincipen
 Konsekvensbedömning och riskminimering
 Skärpta sanktioner
 Nya skyldigheter att rapportera
 Profilering och pseudonymisering
 Anmälan om personuppgiftsincident
 Den så kallade missbruksregeln försvinner
 Referensmaterial

Kursmål:

Kursens mål är att ge en både praktisk och teoretisk grund för arbetet med att implementera den nya dataskyddsförordningen. Inte minst det krav som kan komma att ställas på systemleverantörer och upparbetade arbetsrutiner gör det viktigt att starta arbetet med detta direkt.

Förkunskaper:

Kursen kräver inga egentliga förkunskaper inom området, men förutsätter att deltagaren är väl förtrogen med hur företag normalt fungerar.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet samt ett antal arbetsuppgifter som hjälper till att studera in materialet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och och gjort de obligatoriska uppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 4 timmar inom GDPR Dataskyddsförordningen - juridik.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera